DT News - Netherlands - Inspectie sluit Instituut Mondzorg en tandtechnisch lab in Weert

Search Dental Tribune

Inspectie sluit Instituut Mondzorg en tandtechnisch lab in Weert

Marieke Epping

Marieke Epping

di. 31 mei 2016

Bewaar

UTRECHT - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Instituut Mondzorg en Tandtechnisch laboratorium T.T.L.C. in Weert per 27 mei een bevel tot sluiting opgelegd. Bij een inspectiebezoek werden dusdanig ernstige tekortkomingen vastgesteld dat de instelling per direct geen mondzorg meer mocht verlenen en de deuren moest sluiten.

Tijdens het bezoek van de IGZ op 25 mei werd geconstateerd dat er slechts zeer beperkt een tandarts aanwezig is. Patiënten werden behandeld door mensen die geen tandarts zijn, terwijl dat wel had gemoeten. Daarnaast was de infectiepreventie ook op cruciale onderdelen niet op orde, hield de instelling zich niet aan de regels over radiologie en werd op essentiële onderdelen rondom dossiervoering gehandeld op een manier die in strijd was met de Wkkgz, WGBO en de praktijkrichtlijn. De inspectie concludeerde dat de tekortkomingen een acuut risico vormden voor de patiëntveiligheid en legde daarom een direct bevel tot sluiting op. Ook werd de sluiting direct bij het aankondigen aan de instelling openbaar gemaakt, zodat patiënten en collega-tandartsen in de omgeving snel op de hoogte zouden zijn.

De mondzorginstelling moet gesloten blijven totdat de tekortkomingen voldoende zijn weggenomen en de inspectie oordeelt dat weer wordt voldaan aan de voorwaarden om goede zorg te kunnen verlenen. Het sluitingsbevel geldt voor een periode van zeven dagen, maar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan dit verlengen.
(bron: IGZ)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement