Inspectie wijst op verplichte bij- en nascholing radiologie in mondzorg

Search Dental Tribune

Inspectie wijst op verplichte bij- en nascholing radiologie in mondzorg

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

wo. 22 augustus 2018

save

De radiologische kennis van veel mondzorgprofessionals lijkt te ontbreken of is mogelijk weggezakt. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een onderzoeksrapport over radiologie in de mondzorg. Bijna een derde (29%) van de in 2017 bezochte instellingen scoorde onvoldoende op het thema Deskundigheid. Reden voor de inspectie om de sector opnieuw te wijzen op verplichte bij- en nascholing over radiologie.

In totaal deed de inspectie 28 onaangekondigde bezoeken bij zorgaanbieders, gericht op toezicht van randvoorwaardelijke aspecten van radiologie.De inspectie beoordeelde de instellingen op de onderwerpen veiligheid, deskundigheid en kwaliteit.

Op het thema Veiligheid, waarbij onder meer werd gekeken naar acceptatietests van röntgentoestellen en de aanwezigheid van goede stralingsrisicoanalyses, voldeed 55% aan de norm. Wat betreft het thema Kwaliteit schoot het merendeel van de instellingen tekort, met name op het gebied van de inhoud en het beheer van het KEW-dossier. Van de beoordeelde dossiers bleek 59% incompleet. Zo ontbraken er bijvoorbeeld uittreksels van de Kamer van Koophandel, onderhoudshistorie van apparatuur en registraties BIG-register.

In 29% van de gevallen beschikte de instelling niet aantoonbaar over het juiste deskundigheidsniveau. Daarom beveelt de inspectie aan meer aandacht te besteden aan het thema Deskundigheid, door eens in de vijf jaar bij- en nascholing te volgen op het gebied van radiologie in de mondzorg.

De inspectie noemt de resultaten van het onderzoek ‘minder rooskleurig dan verwacht’. Alle instellingen die tekortkomingen hadden, kregen een verbetermaatregel opgelegd. Inmiddels voldoen alle 28 bezochte zorgaanbieders aan de getoetste wet- en regelgeving.

Naar schatting worden in Nederland jaarlijks ongeveer acht miljoen röntgenfoto’s gemaakt binnen de sector mondzorg. Het toezicht van de IGJ op de radiologie is gericht op randvoorwaardelijke en zorginhoudelijke aspecten. De resultaten van een zorginhoudelijke onderzoek naar de rechtvaardiging van röntgendiagnostiek bij minderjarigen verwacht de inspectie aan het einde van de zomer te publiceren.
(bron: IGJ)

advertisement
advertisement