DT News - Netherlands - Leidraad Mondzorg 4.0 met werkinstructie Spoedzorg covid-19 beschikbaar

Search Dental Tribune

(foto: Canva)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 1 juli 2020

Bewaar

UTRECHT – Per 1 juli zijn de CAM-praktijken (Coronacentrum Acute Mondzorg) opgeheven. Patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus zullen in geval van spoed in de algemene tandartspraktijk behandeld worden. De Leidraad Mondzorg Corona is daarop aangepast en aangevuld met de werkinstructie Spoedzorg covid-19.

De leidraad – opgesteld door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) – maakt onderscheid tussen patiëntengroep A en B:

Patiëntengroep A

  • Personen die minimaal 24 uur vrij zijn van symptomen passend bij covid-19;
  • Personen met bewezen covid-19 die nadien ten minste twee weken klachtenvrij zijn.

Patiëntengroep B

  • Personen met (de afgelopen 24 uur) symptomen passend bij covid-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met symptomen passend bij covid-19;
  • Personen met bewezen covid-19 of personen in thuisisolatie;
  • Gezinsleden (huishoudcontacten) van personen met bewezen covid-19 en
  • Personen met een verhoogde kans op infectie.

Werkinstructie Spoedzorg covid-19
Patiënten uit groep A werden al in de algemene praktijk behandeld. Patiënten uit groep B met spoedklachten werden voorheen in CAM-praktijken behandeld. Vanaf 1 juli vindt de spoedbehandeling voor deze patiëntengroep ook plaats in de reguliere tandartspraktijk. De CLMC heeft een werkinstructie opgesteld, die beschrijft welke aanvullende maatregelen nodig zijn om spoedbehandelingen bij patiënten uit groep B uit te voeren. Dit document is gebaseerd op de Werkinstructie Acute Mondzorg (CAM) versie 3.1 van 14 mei 2020, die per heden komt te vervallen.

Versie 4.0 vervangt versie 3.2
Vanwege het verschijnen van de werkinstructie is de Leidraad Mondzorg Corona versie 3.2van 17 juni 2020 aangepast naar versie 4.0. Daarnaast is het Addendum Leidraad Mondzorg versie 1.1 van 17 juni 2020, die mondzorg aan patiënten in en uit een instelling of verpleeghuis mogelijk maakte, aangepast naar de Leidraad Triage Bijzondere Doelgroep. Voor deze groep blijft spoedzorg ook, net als voorheen, beschikbaar in de zogenaamde Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT).

Advies: maak onderling afspraken over organisatie spoedopvang
De Commissie Leidraad Mondzorg Corona adviseert – in het bijzonder tandartsen – de spoedzorg aan patiëntengroep B zo te organiseren dat deze wordt beperkt tot een aantal tandartspraktijken. Hierbij valt te denken aan het onderling afspraken maken op lokaal niveau, bijvoorbeeld gezamenlijk (intercollegiaal) binnen een spoeddienstkring. Hierdoor worden fluctuaties in de zorgvraag doelmatiger verdeeld over de praktijken voor wat materialen en middelen betreft.

(bronnen: KNMT, ANT)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement