Dental Tribune Netherlands

Leidraad Mondzorg Corona versie 3.2 beschikbaar

(foto: Canva)
June 22, 2020

UTRECHT – De Leidraad Mondzorg Corona is per 18 juni opnieuw geactualiseerd. Deze leidraad vervangt de op 15 mei gepubliceerde versie 3.1. Ook het addendum voor mondzorg in instellingen en verpleeghuizen is aangepast. Dat melden beroepsorganisaties KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT, die samen de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) hebben ingesteld om de mondzorg te voorzien van eenduidige adviezen rondom infectiepreventie gedurende de coronacrisis.

Wijzigingen Leidraad Mondzorg Corona versie 3.2

 • De triage is aangepast. De klachten behorende bij een mogelijke covid-19-infectie zijn verruimd:
  • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
   EN/OF
  • (Licht) hoesten;
   EN/OF
  • Plotseling verlies van reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping);
   EN/OF
  • Kortademigheid/benauwdheid;
   EN/OF
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.
 • Een persoon met klachten hoeft niet meer 24 uur te wachten, maar kan zich meteen laten testen. Voor alle medewerkers met klachten die getest worden, geldt om thuis te blijven totdat de uitslag bekend is. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers met of zonder koorts. De reden voor deze aanpassing is dat er voldoende testcapaciteit is, er dus snel getest kan worden en de testuitslag snel – in principe binnen 24 uur – bekend is.
 • Indien de medewerker positief test, volgt bron- en contactopsporing door de GGD.
 • Er is informatie toegevoegd over het nieuwe testbeleid voor zorgmedewerkers.

 

Scroll down
advertisement

Wijzigingen Addendum voor mondzorg in instellingen en verpleeghuizen versie 3.2

In het Addendum voor mondzorg in instellingen en verpleeghuizen is overbodige tekst verwijderd en gewijzigd met als doel de opbouw overzichtelijker te maken en mogelijke onduidelijkheden weg te nemen.

 • De paragraaf 'Huidige zorgverlening volgens Leidraad Mondzorg Corona (versie 3.0)' is verwijderd.
 • In de oude versie was het onduidelijk welke zorg er aan patiënten in instellingen geleverd kon worden. Dit is nu explicieter aangegeven door in plaats van 'wenselijkheid zorgverlening' het type zorg waarop het addendum betrekking heeft nadrukkelijker aan te geven.
 • De triage-uitkomst 'Behandeling conform Leidraad Mondzorg' is verduidelijkt. De triage-uitkomst is nu 'Behandeling conform Leidraad Mondzorg vanaf paragraaf over persoonlijke beschermingsmiddelen'. Dit om de verwarring te voorkomen dat er mogelijk twee keer getrieerd zou moeten worden. De triagevragen uit de flowchart zijn ook in de tekst van het addendum toegevoegd.

In de huidige leidraad zijn de aangekondigde wijzigingen rondom het verlenen van spoedzorg aan (mogelijke) covid-19-patiënten nog niet meegenomen.

Lees de volledige Leidraad Mondzorg Corona (versie 3.2) hier.

(bronnen: KNMT, ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International