Dental Tribune Netherlands

Commissie Leidraad Mondzorg Corona ingesteld

April 06, 2020

UTRECHT – Op initiatief van de beroepsorganisaties KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT is de Commissie Leidraad Mondzorg Corona ingesteld die de beroepsgroep gaat voorzien van adviezen over infectiepreventie gedurende de coronacrisis.

Er blijkt vooral behoefte aan informatie rondom (aanvullende) maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor verschillende patiëntencategorieën. De commissie streeft ernaar om op korte termijn te komen met een set van overzichtelijke en eenduidige adviezen (leidraad). Deze leidraad wordt steeds geactualiseerd op basis van de laatste wetenschappelijke en klinische inzichten en politieke besluitvorming.

De commissie wil op basis van consensus tot zo breed mogelijk gedragen adviezen komen. Het werkt daarvoor samen met alle beroepsgroepen, de (wetenschappelijke) opleidingen, de Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het Ministerie van VWS.

De commissie is als volgt samengesteld: voorzitter: Maarten Jansen (KIMO); methodoloog/secretaris: Mariska Tuut (PROVA); namens de KNMT: Richard Kohsiek en Rolf de Ruiter; namens de ANT: Jan Willem Vaartjes en prof. dr. Fridus van der Weijden; namens NVM-mondhygiënisten: Monique de Bruin en dr. Dagmar Else Slot en namens de ONT: Rob van Straten en prof. dr. Hugo de Bruyn.

(bron: KIMO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 6, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International