Dental Tribune Netherlands

Het KIMO stelt nieuwe richtlijn ‘Derde Molaar’ beschikbaar

April 04, 2020

UTRECHT – Op 30 maart is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Derde Molaar’ door het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) beschikbaar gesteld. Het doel van de richtlijn is een praktisch handvat te bieden voor de behandelaar van patiënten bij wie één of meer derde molaren aanwezig zijn.

De richtlijn is geschreven voor alle behandelaars die het verwijderen van een asymptomatische derde molaar overwegen: tandarts-algemeen practicus, MKA-chirurg, orthodontist, tandarts-parodontoloog en tandarts-endodontoloog. De richtlijn richt zich op indicatiestelling, beeldvormende diagnostiek, behandeling en nazorg met betrekking tot derde molaren.

De praktijkrichtlijn is een herziene versie van de richtlijn Derde Molaar van de Nederlandse Vereniging voor Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) uit 2018 die volgens afspraak onderdeel is geworden van het meerjarenprogramma (2017-2020) van het KIMO. Het KIMO is daarmee eigenaar van de richtlijn en verantwoordelijk voor aanpassing en implementatie. Voor aanpassing van de richtlijn voor instroom in de KIMO-richtlijnendatabase is in 2019 een Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) benoemd door het KIMO, onder voorzitterschap van MKA-chirurg dr. Hossein Ghaeminia.

De eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) liggen ten grondslag aan deze richtlijn. Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De eerste versie van de richtlijn was reeds van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen en door overige aan dit onderwerp gelieerde organisaties. Beide versies zijn door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO beoordeeld en goedgekeurd. De herziene versie is onderschreven door de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Bekijk hier de:

(bron: KIMO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 4, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International