DT News - Netherlands - NVT benoemt nieuwe voorzitter

Search Dental Tribune

NVT benoemt nieuwe voorzitter

Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

di. 25 november 2014

Bewaar

ALMKERK – De Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT) heeft tijdens haar Algemene Ledenvergadering op 14 november een nieuwe voorzitter benoemd: Monetta de Bakker-Ruige. Zij neemt de voorzittershamer over van Willeke Sanderink, die vele jaren aan het roer van de vereniging stond en recentelijk terugtrad. Sanderink blijft als adviseur bij de NVT betrokken.

De Bakker-Ruige is als algemeen practicus werkzaam in de Delftse tandartspraktijk DentalWays. Tot voor kort was zij voorzitter van Stichting QuAT, de accrediterende instantie voor de mondzorg die het Q-Keurmerk verleent.

Haar nieuwe rol als NVT-voorzitter beschouwt De Bakker-Ruige als een interessante klus. “Willeke Sanderink heeft de NVT op een inspirerende manier geleid en in haar jaren als voorzitter veel bereikt. Het ligt dan ook voor de hand dat de vereniging doorgaat op de ingeslagen weg: zich krachtig inzetten voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in de Nederlandse tandheelkunde,” vertelt zij in een eerste reactie aan Dental Tribune. Desondanks ziet zij ruimte voor een verdere profilering van de vereniging. “De komende jaren zullen wij in onze publiciteit en koers de NVT verder op de kaart proberen te zetten en houden.”

De overige leden van het NVT-bestuur zijn momenteel Jacques Baart (commissaris en voorzitter WTA-commissie), dr. Veronique Gerardu (commissaris), Rachel de Jong-Gosselink (commissaris) en Joost van der Pol (penningmeester).

De NVT bestaat dit jaar 110 jaar en heeft vanaf het begin gefungeerd als brug tussen wetenschap en praktijk, met als doel de kwaliteit van de Nederlandse mondzorg te bevorderen. De vereniging ondersteunt onderzoek en stelt hiervoor (geld)prijzen ter beschikking. Ook zet de NVT zich in voor een andere organisatie van accreditatie en registratie en wordt visitatie ondersteund en gefaciliteerd. Verder worden congressen en thematours en voor studenten workshops en lunchcolleges georganiseerd en voert de NVT veelvuldig overleg met de diverse beroepsorganisaties.

Begin 2015 volgt een uitgebreide kennismaking met de nieuwe NVT-voorzitter in Dental Tribune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement