DT News - Netherlands - Toegankelijkheid mondzorg verder onder druk

Search Dental Tribune

Toegankelijkheid mondzorg verder onder druk

Reinier van de Vrie, redactie Dental Tribune

Reinier van de Vrie, redactie Dental Tribune

di. 5 maart 2024

Bewaar

Door vergrijzing en personeelstekorten komt de toegankelijkheid van de mondzorg onder druk te staan, constateert de ABN AMRO eind februari in het rapport Mondzorg in beeld 2024, waarin de bank de mondzorgsector in kaart heeft gebracht. In het rapport worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen geschetst.

ABN AMRO noemt drie kernpunten in het rapport. Als eerste is dat het capaciteitstekort. De verwachting is dat de komende zeven jaar één op de vijf tandartsen met pensioen gaat. Het aantal werkzame tandartsen neemt daardoor af, omdat de jaarlijkse instroom van nieuwe tandartsen slechts driekwart van de uitstroom bedraagt. Maar behalve minder tandartsen voorziet de bank ook minder ander gekwalificeerd personeel, waardoor de groei van veel mondzorgpraktijken wordt belemmerd en er ‘gaten’ in het tandheelkundig team vallen of er geen opvolging kan worden gevonden.

De behoefte aan gekwalificeerde tandartsen en mondzorgprofessionals kan volgens de bank de groei van veel mondzorgpraktijken belemmeren, terwijl de vraag naar mondzorg toeneemt. Vooral veel oudere patiënten kiezen namelijk steeds vaker voor een uitgebreide behandeling om hun gebit te behouden. Dat legt een toenemende druk op de toegankelijkheid van de mondzorg en vereist duurzame personeelsstrategieën, constateert het rapport.

Ook voorziet ABN AMRO een verdere daling van het aantal tandheelkundige praktijken. Daar staat tegenover dat praktijken wel in omvang toenemen. Taakdifferentiatie en werken in teamverband nemen nog steeds toe, mede door een steeds complexere zorgvraag en meer maatwerk, waardoor tandartsen zich vaker op deelgebieden specialiseren.

Grotere mondzorgcentra willen meerdere tandheelkundige disciplines en specialisaties onder één dak kunnen aanbieden. Het aantal praktijken dat onderdeel is van een keten is ook in 2023 verder gegroeid. Dat ligt nu op 13%, terwijl het in 2021 nog 10% was.

Opvallend vindt het rapport ook de opmars van zogenoemde  ‘nul-praktijken’, praktijken die worden opgericht zonder overname van een patiëntenbestand. Een kwart van de tandartsen die als eigenaar een praktijk begint, verkiest een nul-praktijk boven het overnemen van een bestaande praktijk.

De vraag is hoe om te gaan met een capaciteitstekort en toenemende vraag naar mondzorg. Volgens Arjan Wijnands, sectorspecialist Mondzorg van ABN AMRO, kan de oplossing voor een deel liggen in preventie en innovatieve ontwikkelingen die het werk efficiënter maken en de communicatie met de patiënt verbeteren. Hij noemt in dit verband bijvoorbeeld de digitale mondscanners en het 3D-implantaat printen.  “Het wordt steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden. Dat dwingt mondzorgpraktijken tot creatieve oplossingen om de continuïteit de komende jaren te waarborgen,” aldus Wijnands in een persbericht dat de bank uitbracht bij het verschijnen van het rapport.

Het brancherapport Mondzorg in beeld 2024 is te lezen via Brancheinformatie - Brancherapport - Mondzorg 2024 - ABN AMRO.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement