DT News - Netherlands - Nieuwe KNMT-triagehandleiding voor spoedgevallen

Search Dental Tribune

Nieuwe KNMT-triagehandleiding voor spoedgevallen

Foto: (Canva/Iurii Maksymiv)

ma. 12 september 2022

Bewaar

Wanneer een patiënt belt met klachten, is het vaak lastig in te schatten hoe ernstig deze precies zijn en binnen welke termijn de patiënt geholpen moet worden. Om die inschatting makkelijker te maken, heeft het KNMT een triagehandleiding ontwikkeld. Door de stappen in deze handleiding te volgen, creëer je duidelijkheid en overzicht in de vervolgstappen die je onderneemt met je patiënt.

Het is natuurlijk belangrijk dat een patiënt zo snel mogelijk goed geholpen wordt. Effectieve communicatie speelt hierbij een grote rol. Om een goed beeld te krijgen van de klachten van je patiënt is het vooral belangrijk om goed te luisteren en door te vragen. Is sprake van spoed?

Dit zijn enkele voorbeeldvragen die je kunt stellen bij de triage:

  • Hoelang bestaan de klachten, zijn er ook andere klachten?
  • Hoe is het verloop van de klacht(en): is er sprake van verergering of vermindering?
  • Zijn er wellicht bepaalde aandoeningen, gebruikt de patiënt medicijnen? Denk aan antistollingsmedicatie in geval van een nabloeding.

Om te bepalen of sprake is van spoed en om vast te stellen hoeveel pijn een patiënt heeft, is de Numeric Rating Scale (NRS) een handige toepassing. Patiënten kunnen als volgt aangeven hoeveel pijn ze ervaren:

0 geen pijn geen belemmering in activiteiten
1-2 lichte pijn geen of nauwelijks belemmering in activiteiten
3-4 milde pijn enige belemmering in activiteiten
5-6 matige pijn matige belemmering in activiteiten
7-8 ernstige pijn ernstige belemmering in activiteiten
9-10 ondraaglijke pijn alles overheersend, belemmering in alle activiteiten

Meer informatie over dit onderwerp en de triagehandleiding zijn te vinden op www.knmt.nl/spoed.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement