Dental Tribune Netherlands - Articles

Search Dental Tribune

Articles
Filter
Trick or teeth?

UTRECHT – Nu Halloween en Sint Maarten weer voor de deur staan, komt de KNMT met een creatieve aanpak om deze feestdagen verantwoord te maken. ...

save
KNMT-voorzitter Hans de Vries: “Scherpte moet je incorporeren in je eigen vereniging”

Voordat het interview begint, wil de nieuwe KNMT-voorzitter Hans de Vries kwijt dat hij hiermee pas na enige aarzeling heeft ingestemd. Hij is zich immers ...

save
Wat vinden tandartsen en mondhygiënisten van het Integraal Zorgakkoord?

Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) wil het ministerie van VWS de groeiende zorgkosten de komende vier jaar niet verder laten stijgen. Voor het eerst maken ...

save
Column Richard Mastwijk: Wie neemt de regie?

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb steeds meer het gevoel te leven in een chaotische wereld. Er is geen energie beschikbaar, of niet tegen een voor...

save
Nieuwe KNMT-triagehandleiding voor spoedgevallen

Wanneer een patiënt belt met klachten, is het vaak lastig in te schatten hoe ernstig deze precies zijn en binnen welke termijn de patiënt geholpen moet ...

save
Veel gratis behandelingen voor Oekraïense vluchtelingen

UTRECHT – Uit een ledenpeiling van de KNMT blijkt dat veel Oekraïense vluchtelingen nog gratis geholpen worden bij de tandarts. Een paar weken ...

save
advertisement
Beroepskeuzecampagne tandartsassistent van start

UTRECHT – Met de nieuwe campagne “Tandartsassistent, iets voor jou?” wil de KNMT scholieren en zijinstromers stimuleren om te kiezen voor een baan in ...

save
Nieuwe Stichting KIMO is bestuurlijk niet sectorbreed

Per 1 februari 2022 is de Vereniging Kennisinstituut Mondzorg omgezet naar de rechtsvorm Stichting Kennisinstituut Mondzorg. De bestuurlijke ...

save
Publieksprijs RAAK-award 2021 naar Gezonde Peutermonden

UTRECHT – Jaarlijks worden de RAAK-awards toegekend aan het beste Nederlandse praktijkgerichte onderzoek. Dit jaar heeft het onderzoeksproject Gezonde ...

save
Michiel de Cleen (59) onverwacht overleden

AMSTERDAM – Vorige week dinsdag overleed, totaal onverwacht, de door velen gewaardeerde Amsterdamse tandarts-endodontoloog Michiel de Cleen aan een ...

save
Update coronavirus mondzorgpraktijken

UTRECHT – We leven al ruim anderhalf jaar met het coronavirus in ons land en de situatie fluctueert nog steeds. Het kan onduidelijk of lastig te volgen ...

save
EU-opsporingsbevel kan vertrouwensrelatie tandarts-patiënt schaden

UTRECHT – In de strijd tegen de misdaad komt de Europese Commissie met een voorstel dat autoriteiten verregaande bevoegdheden verleent. Onderdeel daarvan ...

save
advertisement
Welke medicatiegegevens kunnen praktijken overdragen?

UTRECHT – De eerste van drie pilots met digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen apotheek en tandartspraktijk is gestart in Nijmegen. De pilots ...

save
Eelco Bergsma nieuwe voorzitter Sectie Tandarts-specialisten KNMT

UTRECHT – Eelco Bergsma is de opvolger van Gertjan Dicker als voorzitter van de Sectie Tandarts-specialisten (STS) van de KNMT. Dicker was statutair ...

save
KNMT blijft vechten voor meer opleidingsplaatsen

UTRECHT – Komende jaren gaan veel meer tandartsen met pensioen dan er instromen. Het toenemend tandartstekort is een welbekend fenomeen. De KNMT roept de ...

save
Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg definitief

UTRECHT – Het kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg is definitief vastgesteld. De KNMT stelde het kader op verzoek van het ministerie van VWS op, met als ...

save
advertisement
Strengere eisen aan toelaten van medische hulpmiddelen

UTRECHT – Voor mondzorgverleners zijn medische hulpmiddelen onmisbaar voor de diagnostiek en behandeling. Vanaf 26 mei 2021 gelden er strengere eisen aan ...

save
Nieuwe KNMT-nieuwsbrief ‘Mondgezondheid jeugd’

ROTTERDAM – Speciaal voor de jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering heeft de KNMT een nieuwe nieuwsbrief ontwikkeld: ‘Mondgezondheid jeugd’. ...

save
Zorgbonus 2021 waarschijnlijk ook voor mondzorg

UTRECHT – Uit de recent verstuurde brief van VWS-minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer over de stand van zaken in de bestrijding van de ...

save
KNMT pleit bij nieuw kabinet voor investeren in mondzorg

UTRECHT – Vlak voor het begin van de inhoudelijke informatiefase doet de KNMT een oproep aan het nieuwe kabinet om goede mondzorg voor iedereen bereikbaar...

save
advertisement
Ouders weten te weinig over gebitsverzorging kinderen

MIDDELBURG – Als onderdeel van de campagne ‘Een gezonde mond is kinderspel!’ hield de KNMT een enquête om de kennis van ouders over de mondverzorging...

save
Workshop Nederlandse Taal en Cultuur

UTRECHT – De KNMT biedt binnenkort een workshop Nederlandse Taal en Cultuur aan voor buitenlandse tandartsen of specialisten die in Nederland werken. De ...

save
advertisement
‘Poetsrondje’ als hulpmiddel bij elektrisch poetsen

UTRECHT – Naar schatting poetst bijna driekwart van de Nederlanders (soms) de tanden met een elektrische tandenborstel, maar goed gebruik hiervan blijkt ...

save
Nieuwe pagina over coronavaccinatie mondzorg

UTRECHT – De KNMT heeft op haar website een nieuwe pagina over vaccinatie toegevoegd aan het coronadossier. Op deze nieuwe vaccinatiepagina wordt steeds ...

save
BUMA-factuur nog even aanhouden

UTRECHT – De KNMT en BUMA zijn al enige tijd in gesprek over de betaling voor het gebruik van achtergrondmuziek in de tandartspraktijk. Volgens afspraak ...

save
Meer duidelijkheid over cosmetische mondzorg

UTRECHT – Op uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de KNMT een kwaliteitskader voor cosmetische mondzorg opgesteld. ...

save
advertisement
KNMT publiceert overzicht preventie-initiatieven voor jeugd

UTRECHT De KNMT heeft een overzicht gemaakt van alle lopende jeugdpreventie-initiatieven. Het doel van deze inventarisatie is om de beroepsgroep te ...

save
Leden stemmen voor fusie ANT en KNMT

AMSTERDAM/UTRECHT Vrijdag 11 december stemden de leden van de ANT en KNMT in met de fusie tot één vereniging. Nadat de ANT zich meer dan 25 jaar geleden ...

save
25 jaar ANT: van tegengeluid naar mogelijke fusie

Beroepsvereniging ANT viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Door de uitbraak van covid-19 wordt dit helaas gevierd zonder feestelijk lustrumcongres. Maar ...

save
8 tips en checklist voor betere werkhouding

UTRECHT – Veel tandartsen ervaren onnodige lichamelijke klachten die te wijten zijn aan een verkeerde houding aan de stoel. Bijna twee op de drie ...

save
advertisement
advertisement