Nieuws & Trends in Tandheelkunde | Dental Tribune Netherlands

Search Dental Tribune

Artikelen

Filter

Winnaars Apollonia Awards aan het woord

De KNMT reikte op 1 maart 2024 voor het eerst de Apollonia Awards uit. Met als winnaars Arjan van den Dorpel als Tandarts van het Jaar en Christianne Bijman...

Bewaar

KNMT en NVM-mondhygiënisten verdeeld over uitkomsten experiment

UTRECHT – Geregistreerd mondhygiënisten zouden zelfstandig – dus zonder toestemming van een tandarts – in bepaalde gevallen lokale anesthesie moeten ...

Bewaar

Praatplaat mondzorg voor gesprek met laaggeletterden

UTRECHT – De KNMT heeft een praatplaat ontwikkeld om laaggeletterde mensen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden goede voorlichting over ...

Bewaar

Introductieprogramma helpt buitenlandse tandartsen integreren

UTRECHT – Op 18 juni start de KNMT met het introductieprogramma ‘Wegwijs in de Nederlandse mondzorg’, bedoeld om buitenlandse tandartsen te helpen ...

Bewaar

Arjan van den Dorpel Tandarts van het Jaar 2024

Tandartsenvereniging KNMT reikte dit jaar voor de eerste keer de Apollonia Awards uit. Arjan van den Dorpel uit Yerseke won de titel Tandarts van het Jaar ...

Bewaar

FDI pleit voor terugdringen suikerconsumptie

SYDNEY, Australië – Op het congres van wereldtandartsenorganisatie FDI op 26 september in Sydney stelde de FDI dat de wereldwijde suikerconsumptie moet ...

Bewaar
advertisement

Komt er een cao voor tandartsassistenten?

Voor tandarts- en preventieassistenten is er al bijna twintig jaar geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) meer. Tot eind 2022 gold er een KNMT ...

Bewaar

Tandartsen gaan voor digitale medicatieoverdracht

UTRECHT – In 2024 gaan tandartsen, orthodontisten en mka-chirurgen uitgebreid proefdraaien met digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen ...

Bewaar

Verontwaardiging over inkorten tandheelkundeopleiding naar vijf jaar

UTRECHT – Het kabinet overweegt de opleiding Tandheelkunde in te korten van zes naar vijf jaar om jaarlijks meer tandartsen op te leiden. Door de ...

Bewaar

KNMT komt met preventiecampagne voor kinderen

UTRECHT – Om de mondgezondheid van kinderen te verbeteren, lanceert de KNMT de campagne ‘De tanden van je kind, daar zorgen we samen voor!’ In eerste ...

Bewaar

NRC: ‘Angstcultuur’ en geheime ‘blijfpremie’ bij de KNMT

UTRECHT –  In een artikel van 29 maart schrijft NRC dat er binnen de KNMT sprake is van een ‘angstcultuur’ en een geheime ‘blijfpremie’ van ...

Bewaar

KNMT lanceert Vertrouwenspunt Tandarts

UTRECHT – Tandartsen of orthodontisten met problemen bij het functioneren op hun werk kunnen voortaan hulp krijgen via het Vertrouwenspunt Tandarts. Het ...

Bewaar
advertisement

Trick or teeth?

UTRECHT – Nu Halloween en Sint Maarten weer voor de deur staan, komt de KNMT met een creatieve aanpak om deze feestdagen verantwoord te maken. ...

Bewaar

KNMT-voorzitter Hans de Vries: “Scherpte moet je incorporeren in je eigen vereniging”

Voordat het interview begint, wil de nieuwe KNMT-voorzitter Hans de Vries kwijt dat hij hiermee pas na enige aarzeling heeft ingestemd. Hij is zich immers ...

Bewaar

Wat vinden tandartsen en mondhygiënisten van het Integraal Zorgakkoord?

Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) wil het ministerie van VWS de groeiende zorgkosten de komende vier jaar niet verder laten stijgen. Voor het eerst maken ...

Bewaar

Column Richard Mastwijk: Wie neemt de regie?

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb steeds meer het gevoel te leven in een chaotische wereld. Er is geen energie beschikbaar, of niet tegen een voor...

Bewaar
advertisement

Nieuwe KNMT-triagehandleiding voor spoedgevallen

Wanneer een patiënt belt met klachten, is het vaak lastig in te schatten hoe ernstig deze precies zijn en binnen welke termijn de patiënt geholpen moet ...

Bewaar

Veel gratis behandelingen voor Oekraïense vluchtelingen

UTRECHT – Uit een ledenpeiling van de KNMT blijkt dat veel Oekraïense vluchtelingen nog gratis geholpen worden bij de tandarts. Een paar weken ...

Bewaar

Beroepskeuzecampagne tandartsassistent van start

UTRECHT – Met de nieuwe campagne “Tandartsassistent, iets voor jou?” wil de KNMT scholieren en zijinstromers stimuleren om te kiezen voor een baan in ...

Bewaar

Nieuwe Stichting KIMO is bestuurlijk niet sectorbreed

Per 1 februari 2022 is de Vereniging Kennisinstituut Mondzorg omgezet naar de rechtsvorm Stichting Kennisinstituut Mondzorg. De bestuurlijke ...

Bewaar
advertisement

Publieksprijs RAAK-award 2021 naar Gezonde Peutermonden

UTRECHT – Jaarlijks worden de RAAK-awards toegekend aan het beste Nederlandse praktijkgerichte onderzoek. Dit jaar heeft het onderzoeksproject Gezonde ...

Bewaar

Michiel de Cleen (59) onverwacht overleden

AMSTERDAM – Vorige week dinsdag overleed, totaal onverwacht, de door velen gewaardeerde Amsterdamse tandarts-endodontoloog Michiel de Cleen aan een ...

Bewaar
advertisement

Update coronavirus mondzorgpraktijken

UTRECHT – We leven al ruim anderhalf jaar met het coronavirus in ons land en de situatie fluctueert nog steeds. Het kan onduidelijk of lastig te volgen ...

Bewaar

EU-opsporingsbevel kan vertrouwensrelatie tandarts-patiënt schaden

UTRECHT – In de strijd tegen de misdaad komt de Europese Commissie met een voorstel dat autoriteiten verregaande bevoegdheden verleent. Onderdeel daarvan ...

Bewaar

Welke medicatiegegevens kunnen praktijken overdragen?

UTRECHT – De eerste van drie pilots met digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen apotheek en tandartspraktijk is gestart in Nijmegen. De pilots ...

Bewaar

Eelco Bergsma nieuwe voorzitter Sectie Tandarts-specialisten KNMT

UTRECHT – Eelco Bergsma is de opvolger van Gertjan Dicker als voorzitter van de Sectie Tandarts-specialisten (STS) van de KNMT. Dicker was statutair ...

Bewaar
advertisement

KNMT blijft vechten voor meer opleidingsplaatsen

UTRECHT – Komende jaren gaan veel meer tandartsen met pensioen dan er instromen. Het toenemend tandartstekort is een welbekend fenomeen. De KNMT roept de ...

Bewaar

Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg definitief

UTRECHT – Het kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg is definitief vastgesteld. De KNMT stelde het kader op verzoek van het ministerie van VWS op, met als ...

Bewaar

Strengere eisen aan toelaten van medische hulpmiddelen

UTRECHT – Voor mondzorgverleners zijn medische hulpmiddelen onmisbaar voor de diagnostiek en behandeling. Vanaf 26 mei 2021 gelden er strengere eisen aan ...

Bewaar

Nieuwe KNMT-nieuwsbrief ‘Mondgezondheid jeugd’

ROTTERDAM – Speciaal voor de jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering heeft de KNMT een nieuwe nieuwsbrief ontwikkeld: ‘Mondgezondheid jeugd’. ...

Bewaar
advertisement
advertisement