KNMT pleit bij nieuw kabinet voor investeren in mondzorg

Search Dental Tribune

KNMT pleit bij nieuw kabinet voor investeren in mondzorg

Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 19 mei 2021

Bewaar

UTRECHT – Vlak voor het begin van de inhoudelijke informatiefase doet de KNMT een oproep aan het nieuwe kabinet om goede mondzorg voor iedereen bereikbaar te houden in Nederland. De garantie hierop komt volgens de vereniging namelijk steeds verder onder druk te staan. Deze doelstelling moet worden bereikt door ruimte, vertrouwen en zelfreinigend vermogen in de mondzorg voorop te stellen. Vertrouwen moet weer de basis van handelen worden in de zorg, aldus de KNMT.

De mondzorg heeft al jaren te maken met een tekort aan tandartsen, maar om de continuïteit en toegankelijkheid goed te houden is het belangrijk dat er voldoende professionals beschikbaar zijn. Om goede mondgezondheid te waarborgen dient de mondzorg beschikbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen in Nederland.

De KNMT pleit in de brief onder andere voor investeringen in een bredere kennis van mondgezondheid. Daarnaast wil de vereniging dat de instroom voor tandheelkunde naar 359 studenten gaat en dat wordt voorkomen dat mensen met een lagere sociaaleconomische status de tandarts noodgedwongen moeten mijden. Volgens de KNMT worden innovatieve oplossingen waarbij keuzevrijheid van de patiënt centraal staat steeds meer beperkt. In de toekomst zal de gezondheidszorg zich meer moeten richten op intrinsieke motivatie en professionalisering van de zorgverlener. De KNMT pleit er daarom onder andere voor dat patiënten tandheelkundige behandelingen kunnen kiezen zonder beperking van het maximumtarief en voor het geven van vertrouwen aan zorgaanbieders om hun eigen koers te bepalen.

De regeldruk in de mondzorg neemt de laatste jaren sterk toe. Door verregaand toezicht op de gezondheidszorg wordt de kleinschalige eerstelijnszorgaanbieder disproportioneel zwaar (financieel) belast, meent de beroepsvereniging. De KNMT ondersteunt daarnaast de doelstelling om frauduleuze praktijken in de zorg te bestrijden. De huidige aanpak van fraude is volgens de vereniging onvoldoende. Hier zou een beter georganiseerde en gestructureerde aanpak voor moeten komen.

De formatiebrief sluit aan bij de algemene wens dat er ook binnen de gezondheidszorg weer beleid moet worden gemaakt op basis van vertrouwen. De brief aan informateur Tjeenk Willink is hier te lezen.

(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement