DT News - Netherlands - NMT lanceert rekenmodel voor nieuwe prestaties in mondzorg

Search Dental Tribune

NMT lanceert rekenmodel voor nieuwe prestaties in mondzorg

Het hoofdmenu van het NMT rekenmodel
Jan Franke

Jan Franke

wo. 9 november 2011

Bewaar

NIEUWEGEIN - Om haar leden te ondersteunen bij het berekenen van hun prijzen voor de nieuwe prestaties Mondzorg heeft de NMT een hulpmiddel ontwikkeld: het NMT-Rekenmodel. Hiermee kunnen praktijkhouders via twee verschillende methoden eenvoudig en stapsgewijs tot een standaardprijslijst voor de mondzorg komen. Dental Tribune sprak met Harry Korver, praktijkadviseur bij het NMT en medeontwikkelaar van het Rekenmodel, over de noodzaak en de werking van het model.

“Het bestuur van de NMT heeft geconstateerd dat de systematiek in de mondzorg waarbij de NZa de prijzen vaststelt, al zo lang bestaat dat mondzorgprofessionals geen enkele ervaring hebben in het bepalen van de prijzen voor hun behandelingen,” verklaart Korver. “Daar komt nog bij dat prijsbepaling sowieso een vak apart is – mensen volgen er bij wijze van spreken een universitaire studie bedrijfseconomie voor – en dat er in de Nederlandse markt voor mondzorg geen referenties voor prijsbepaling zijn.”

Het rekenmodel stelt praktijkhouders in staat op twee verschillende manieren hun prijzen te bepalen. De conversiemethode gaat uit van de huidige tariefcodes met de daarbij horende maximumtarieven. De mondzorgprofessional bouwt zijn of haar huidige tarieven van verrichtingen zo goed mogelijk om naar prijzen voor de nieuwe prestaties. Veel van de nieuw beschreven prestaties bestaan uit een combinatie van verrichtingen, waar nu tariefcodes voor bestaan. Met de calculatiemethode baseert de gebruiker van de software de prijzen op de beoogde jaaromzet, exclusief techniekkosten. Vervolgens berekent de gebruiker het aantal (declarabele) stoeluren. Dit resulteert in een uurtarief voor de praktijk. Per prestatie maakt de gebruiker een inschatting van de benodigde tijd om deze uit te voeren. De calculatiemethode biedt ook de mogelijkheid om kosten van specifiek instrumentarium zoals het gebruik van een operatiemicroscoop of bijzondere verbruiksmaterialen aan specifieke prestaties toe te rekenen.

Wanneer gebruikers zowel de calculatiemethode als de conversiemethode gebruiken, hebben zij meer input om tot een gedegen prijslijst te komen. Nadat de prijzen met gebruik van één of beide methoden zijn bepaald, biedt het Rekenmodel de mogelijkheid de nieuwe prijzen helder weer te geven in een prijslijst. Hierbij is aan alle details gedacht, zodat – mits correct ingevuld – de prijslijst juridisch geldig is. De prijslijst wordt vervolgens automatisch geëxporteerd naar een apart Excelwerkblad. Dit werkblad is onbeveiligd en kan door de gebruiker naar eigen inzicht worden opgemaakt.

Het NMT-Rekenmodel draait op vrijwel alle systemen met Microsoft Office 2003 of hoger. Ook op Apple-computers is het rekenmodel eenvoudig te gebruiken, mits de gebruiker Microsoft Excel heeft geïnstalleerd.

De vraag dringt zich op of het Rekenmodel al helemaal is uitgewerkt. Is het bijvoorbeeld mogelijk om bijzondere materiaalkosten met het model in de prijzen door te berekenen? Korver: “Bijzondere kosten voor bijvoorbeeld materiaal kunnen in de calculatiemethode apart berekend worden. Daarnaast mogen deze kosten op een juridisch verantwoorde wijze apart op de rekening opgevoerd worden.”

De NMT stelt het model via haar website beschikbaar voor alle leden. “Wij kunnen de exacte verspreiding van het programma moeilijk in kaart brengen, omdat wij niet kunnen weten of de persoon die het van de website haalt ook de enige gebruiker is. Tot nu toe hebben 2500 leden het van onze site gedownload. Zij vertegenwoordigen zo’n 40% van onze belangrijkste doelgroep: praktijkvoerende tandartsen en orthodontisten,” zegt Korver.

Zal elke gebruiker de aanbevelingen van het model zonder meer opvolgen? “Ik vermoed dat een aanzienlijk deel van de tandartsen en orthodontisten het model gebruikt om voor het eigen gevoel op een verantwoorde manier de prijzen voor behandelingen vast te stellen. Een andere groep zal een deel van de prijzen met ons model bepalen, en de rest naar eigen inzicht invullen. Je kunt de factor ‘concurrentie’ zeker in bepaalde regio’s niet uitsluiten. Er zal een groep zijn die afwacht en met een schuin oog naar de regionale concurrenten kijkt, alvorens de eigen prijzen te bepalen.”

Om het rekenmodel bij potentiele gebruikers te introduceren heeft de NMT een informatiefilmpje ontwikkeld. Tandarts Wim van Geest geeft daarin uitleg over de werking van het model, ondersteund met tekst. De NMT adviseert alle praktijkhouders het filmpje te bekijken voordat zij met het NMT-Rekenmodel aan de slag gaan. (bron: NMT)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement