DT News - Netherlands - Nieuwe WIP-richtlijn van kracht

Search Dental Tribune

Nieuwe WIP-richtlijn van kracht

Marieke Epping

Marieke Epping

wo. 13 april 2016

Bewaar

HOUTEN – Vorige week is de herziening van de richtlijn infectiepreventie van kracht geworden. Dit betekent dat tandartsen vanaf nu de nieuwe WIP-richtlijn moeten gaan hanteren in hun praktijk.

De vorige versie van de WIP-richtlijn stamde uit 2007. In 2013 is een multidisciplinaire werkgroep ingesteld om de herziening te ontwikkelen, bestaande uit professionals uit alle specialismen die betrokken zijn bij mondzorg in extramurale praktijken. De werkgroep werkte twee jaar aan de herziening.

De volledig herziene tekst van de richtlijn is vorige week geautoriseerd door alle betrokken partijen, wat betekent dat de herziening nu van kracht is geworden. Deze zal minimaal gelden tot 2020; dan zal de KNMT bepalen of deze nog actueel is of dat een nieuwe herziening moet worden gerealiseerd. De autoriserende partijen van de richtlijn zijn: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici, Stichting Werkgroep Infectie Preventie, en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg.

De volledige tekst van de herziene richtlijn kunt u vinden op de website van onder andere de Stichting WIP (onderdeel van het RIVM), KNMT en ANT. De ANT publiceerde tevens een overzicht met de verschillen tussen de nieuwe WIP-richtlijn en de richtlijn van 2007 (www.ant-tandartsen.nl/actueel/nieuws/nieuwe-wip-richtlijn-van-kracht/).
(bron: RIVM/ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement