DT News - Netherlands - Parodontale ziekte verergert COPD

Search Dental Tribune

Parodontale ziekte verergert COPD

Redactie Dental Tribune International

Redactie Dental Tribune International

di. 9 april 2024

Bewaar

CHENGDU, China – Onderzoek toont een verband aan tussen ernstige parodontale ziekte en de progressie van chronische obstructieve longziekte (COPD). Het precieze mechanisme van dit verband was nog niet volledig duidelijk. Nieuw onderzoek laat zien dat cellen van het immuunsysteem een cruciale rol spelen in de link tussen COPD en parodontale ziekte.

De onderzoekers van de Sichuan University in China schrijven dat bacteriën die geassocieerd zijn met parodontale ziekte COPD bevorderen door de activatie van twee soorten immuuncellen: gamma-delta (γδ) T-cellen en M2-macrofagen. Dit zijn respectievelijk witte bloedcellen die snel kunnen reageren op geïnfecteerde cellen of kankercellen en witte bloedcellen die helpen bij wondheling en die ontstekingen verminderen. De wetenschappers zijn ervan overtuigd dat dit specifieke mechanisme kan leiden tot innovatieve benaderingen voor de preventie en behandeling van COPD.

“Door parodontale behandeling te verbeteren en te focussen op de remming van γδ T-cellen en M2-macrofagen kun je mogelijk de progressie van COPD onder controle houden,” zegt een van de auteurs Dr. Boyu Tang, microbioloog aan het West China Hospital of Stomatology aan de Sichuan University, in een persbericht.

COPD is een ongeneeslijke, levenslange ziekte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het wereldwijd de zesde belangrijkste doodsoorzaak. In landen met hogere inkomens is roken de belangrijkste oorzaak van COPD, terwijl in landen met een laag en middeninkomen zowel roken als luchtvervuiling binnenshuis grote risicofactoren zijn.

Eerdere studies toonden aan dat Porphyromonas gingivalis een grote rol speelt bij parodontale ziekte. In de nieuwe studie laten de onderzoekers zien hoe deze bacterie de progressie van COPD kan verergeren. In een van hun experimenten infecteerden ze muizen, waarbij ze COPD hadden geïnduceerd met P. gingivalis. Ze ontdekten dat dit leidde tot slechtere progressie van de COPD vergeleken met muizen met alleen COPD. Een ander experiment toonde aan dat bij muizen die oraal waren blootgesteld aan P. gingivalis de bacteriën naar hun longweefsel migreerden en dit weefsel infecteerden. Dit zorgde voor een opvallende verandering in de longmicrobiota. Ook zagen ze dat parodontitis de uitbreiding van immuuncellen in het longweefsel stimuleerde. Uit nog een ander experiment bleek dat P. gingivalis de immuuncellen kon activeren. Dat stimuleerde hun vermogen om cytokines te produceren die geassocieerd worden met verslechtering van COPD.

Studies bij menselijke proefpersonen om de bevindingen te valideren zijn in voorbereiding. De onderzoekers willen patiënten werven met zowel COPD als parodontale ziekte en hen parodontitisbehandeling aanbieden. Ze gaan dan de longfunctie en het aantal immuuncellen van de deelnemers voor en na de behandeling vergelijken.

Het onderzoek, getiteld ‘Periodontitis aggravates COPD through the activation of γδ T cell and M2 macrophage’, is op 12 januari 2024 online gepubliceerd in mSystems.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement