DT News - Netherlands - Parodontale behandeling extra belangrijk bij hiv-patiënten

Search Dental Tribune

Parodontale behandeling extra belangrijk bij hiv-patiënten

Mensen met hiv en parodontale aandoeningen hebben hogere concentraties van het virus in hun speeksel en bloedplasma dan hiv-patiënten met een gezonde gingiva. (foto: Sherry Yates Young/Shutterstock)

do. 15 januari 2015

Bewaar

CLEVELAND, VS – Bijproducten van bacteriën die betrokken zijn bij parodontale aandoeningen kunnen het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) in ‘slapende’ T-cellen reactiveren en het virus zich laten delen. Dat hebben onderzoekers van Case Western Reserve University ontdekt. De bevindingen kunnen verklaren waarom bij hiv-patiënten met ernstige parodontitis hoge concentraties van achterblijvende viruscellen worden gevonden in het speeksel en plasma. Ook suggereren de resultaten dat juist hiv-patiënten baat hebben bij parodontale behandeling.

In de recent gepubliceerde studie werden metabole zuren van parodontale pathogenen onderzocht. Geobserveerd werd dat vijf bijproducten van twee prevalente orale bacteriën, namelijk Porphyromonas gingivalis en Fusobacterium nucleatum, betrokken zijn bij het activeren van T-cellen die latent hiv-1 in zich dragen.

Volgens co-onderzoeker dr. Fengchun Ye bezit elk mens een reservoir van slapende T-cellen die worden geactiveerd in reactie op ontstekingen, zodat infecties worden afgeweerd. Bij hiv-patiënten kunnen de T-cellen echter het latente hiv-1-virus bevatten. De bacteriële bijproducten fungeren dan als ‘startkabel op een dode batterij’, legt Ye uit. De bevindingen dragen bij aan een beter begrip van het zelden onderzochte microbioom bij hiv en ondersteunen de gedachte dat vroegbehandeling van bacteriële infecties van groot belang is bij hiv-patiënten.

Het onderzoek, getiteld “Short Chain Fatty Acids Potently Induce Latent HIV-1 in T-cells by Activating P-TEFb and Multiple Histone Modifications”, is gepubliceerd in de januari-editie van Virology journal.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement