Dental Tribune Netherlands

Rijksoverheid kondigt nieuw corona-steunpakket aan

(foto: Canva)
May 26, 2020

DEN HAAG – De rijksoverheid heeft per 1 juni een nieuwe regeling voor tegemoetkoming in vaste lasten aangekondigd. Andere reeds bestaande steunmaatregelen worden gewijzigd en verlengd.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
TVL is bedoeld voor mkb-bedrijven (maximaal 250 werknemers) die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Met deze belastingvrije tegemoetkoming kunnen bedrijven een deel van hun vaste lasten – zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen – compenseren. Loonkosten horen hier niet bij: die worden gecompenseerd door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Het betreft daarom geen vast bedrag: hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De exacte berekening van het bedrag per sector wordt nog uitgewerkt. Wel is bekend dat een bedrijf maximaal € 20.000 per drie maanden gecompenseerd krijgt. De regeling geldt van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aangepast en verlengd
Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen:

  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan loonkosten.
  • Bedrijven met NOW die medewerkers ontslaan op bedrijfseconomische gronden worden daarvoor niet langer extra gekort op hun NOW-uitkering.
  • Werkgevers die de NOW aanvragen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en nascholing te doen. Via het crisisprogramma ‘NL leert door’ kan iedereen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Scroll down
advertisement

Nieuwe voorwaarden aan Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen tot eind augustus 2020 aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Wel brengt de verlengde regeling een partnerinkomenstoets met zich mee. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Ook de lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157) wordt verlengd.

Verlengde belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen – zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen – worden tot 1 september 2020 verlengd.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

Alle nieuwe en verlengde regelingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0.

(bron: Rijksoverheid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International