Dental Tribune Netherlands

Schippers: mondzorg, kom er onderling uit

By Ben Adriaanse
February 15, 2017

DEN HAAG - De betrokken mondzorgpartijen dienen samen tot overeenstemming te komen over taakherschikking in de mondzorg. Dat heeft minister Edith Schippers (VWS) aan KNMT, ANT en NVM-mondhygiënisten laten weten in een gesprek op 7 februari, waarin zij de gang van zaken “teleurstellend” noemde. De komende weken zullen de beroepsverenigingen nader met het ministerie van VWS in overleg gaan, hoewel het bereiken van enige vorm van taakherschikking het einddoel lijkt te blijven.

Na alle commotie rond de voorgenomen taakherschikking komt de houding van de minister niet onverwacht. In september vorig jaar werd de AMvB, waarin werd gesteld dat het experiment rond taakherschikking op 1 februari 2018 zou starten, als voldongen feit gepresenteerd. Daarna maakte de minister – mede na veel kritiek van tandartsen – al een terugtrekkende beweging, en nu legt zij de kwestie terug bij de beroepsgroepen zelf.

Zoals wel vaker hadden de betrokken partijen elk hun eigen interpretatie van het gesprek. KNMT en ANT suggereren dat de discussie nu weer geheel open ligt en dat ook het terugdraaien van taakherschikking nog een serieuze optie is. Zij zien de houding van de minister daarom als een serieuze koerswijziging. NVM-mondhygiënisten benadrukt echter dat Schippers in het gesprek heeft uitgesproken voorstander te blijven van de beoogde taakherschikking, aangezien deze zou aansluiten bij een bredere tendens in de gezondheidszorg. Volgens voorzitter Manon van Splunter-Schneider zou de minister de gang van zaken, inclusief de vijandige houding tussen de verschillende beroepsgroepen onderling, “teleurstellend” hebben genoemd.

Concreet lijkt de discussie zich toe te spitsen op de vraag wat wel en wat niet in de verschillende mondzorgopleidingen zit. Zo dienen de beroepsgroepen snel duidelijkheid te scheppen of de betreffende handelingen in de opleidingen mondzorgkunde voldoende aan bod komen om deze (vrijwel) even bekwaam uit te kunnen voeren als tandartsen. Schippers, die zich volgens diverse betrokkenen fel manifesteerde tijdens het gesprek, zou de oproep beschouwen als een “laatste kans” voor de mondzorg om er zelf uit te komen en te zoeken naar eventuele compromissen.

"Lukt dit niet, dan verwacht ik vanuit de overheid een maatregel opgelegd te krijgen," vertelde Van Splunter-Schneider aan Dental Tribune. Saillant detail daarbij is dat de huidige regering na de verkiezingen demissionair zal opereren, wat gevolgen kan hebben voor de besluitvorming.

Beroepsverenigingen KNMT en ANT reageerden gematigd positief op het gesprek. KNMT-voorzitter Wolter Brands stelt: “Ze biedt de sector nu de kans er alsnog onderling uit te komen, iets waar de KNMT de afgelopen maanden continu naar heeft gestreefd en aan heeft gewerkt. Tot een goede taakverdeling in de mondzorg, met het belang van de patiënt voorop, kom je immers alleen als je samen de schouders eronder wilt zetten.”

De ANT schrijft liever te hebben gezien dat het overleg eerder had plaatsgevonden. “Dat zou veel onnodige verspilling van energie hebben voorkomen, zeker omdat de minister ook heeft erkend dat zij graag alle mogelijkheden verkend wil hebben om consensus te bereiken.” De beroepsvereniging zegt evenwel, enigszins provocerend, niet het “onvoorwaardelijke enthousiasme” te delen waarmee het KNMT volgens de ANT aan de taakherschikking wil meewerken. Daarnaast zal de ANT “zeer kritisch blijven tijdens dit proces, omdat er een voorgeschiedenis is van ruim een jaar waarin te veel dingen zijn gebeurd die een zeker wantrouwen hebben gevoed.”

NVM-voorzitter Manon van Splunter-Schneider gaf in een reactie aan Dental Tribune aan dat het aanbod niet als een verrassing komt. “Het was te verwachten dat de minister het wenselijk vindt dat de partijen er samen uitkomen. NVM-mondhygiënisten staat nog steeds achter de taakherschikkingsagenda van VWS en ziet vooral voordelen voor doelmatige en effectieve (mond)zorg, waarbij preventie altijd het vertrekpunt zal moeten zijn en samenwerking de basis vormt voor goede complete zorg.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International