DT News - Netherlands - Wat verandert er in 2018 in de mondzorg?

Search Dental Tribune

Wat verandert er in 2018 in de mondzorg?

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 9 januari 2018

Bewaar

UTRECHT – Wat is er per 1 januari 2018 veranderd in de prestaties, vergoedingen en tarieven in de mondzorg? Beroepsvereniging KNMT maakte een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Zo moet vanaf nu bij een patiënt jonger dan 18 jaar voor het maken van een kaakoverzichtsfoto (X21) toestemming worden gevraagd via het Vecozo-machtigingenportaal. Hetzelfde geldt voor het gebruik van extra fluoride bij deze doelgroep.

Na de aanvraag via het Vecozo-portaal ontvangen tandartsen 'real-time' toestemming of een afwijzing. De beslisboom en aanvraagprocedure zijn kort en vragen minder dan één minuut tijd, meldt de KNMT. Zorgverzekeraars zullen steekproefsgewijs controles uitvoeren op het correct doorlopen van de beslisboom.

Ook het aanvragen van machtiging voor een klikgebit verloopt in 2018 anders. Er komen twee nieuwe formulieren, een voor de bovenkaak en een voor de onderkaak, die het bestaande aanvraagformulier ‘Aanvraag klikgebit op implantaten’ (M06) vervangen. Gewaarschuwd wordt niet tegelijkertijd zowel de implantaten (voor onder- en/of bovenkaak) en het klikgebit aan te vragen. Voorheen ging dit vaak mis, waardoor het voorkwam dat het klikgebit op basis van onjuiste informatie al werd goedgekeurd, terwijl over de implantaten nog geen besluit genomen was.

Verder hanteert zorgverzekeraar CZ in 2018 in sommige gevallen restitutiepercentages van 65% en 75% voor implantologie. Dat betekent dat een patiënt die naar een tandarts gaat die geen overeenkomst heeft met CZ, 25% tot 35% zelf moet betalen voor deze behandeling. Hiervan is sprake bij bepaalde naturapolissen van de verzekeraar; de regeling geldt niet voor mensen met een restitutiepolis.

De KNMT berichtte hierover eerder al dat volgens jurisprudentie de minimale vergoeding 75% tot 80% dient te zijn. Om die reden is de beroepsvereniging in contact getreden met CZ, waarop de zorgverzekeraar verwees naar de hardheidsclausule van de betreffende polissen. Op basis van de hardheidsclausule kunnen patiënten een gemotiveerd verzoek doen tot een hoger restitutiepercentage. KNMT roept haar leden op bij problemen hierover melding te doen bij de ledenservice van de beroepsvereniging.

Het gehele overzicht van wijzigingen per 2018 vindt u op de website van de KNMT.
(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement