DT News - Netherlands - SPT verlaagt opnieuw pensioenen

Search Dental Tribune

SPT verlaagt opnieuw pensioenen

Laura van Dee

Laura van Dee

ma. 5 maart 2012

Bewaar

HEERLEN – SPT, het Pensioenfonds tandartsen en tandarts-specialisten, is van plan in oktober 2012 de pensioenen met 3,2% te verlagen. Mochten de economische omstandigheden eind 2012 onvoldoende verbeterd zijn, dan is er kans op een extra verlaging van 2,2% in 2013. In juli 2011 werden pensioengerechtigden bij SPT al met maar liefst 10,1% gekort.

De informatiebrief die SPT in februari van dit jaar verstuurde, leidde tot bezorgde reacties. Deelnemers begrijpen niet waarom het fonds, dat in 2011 een rendement van 10,1% behaalde, toch weer de pensioenen moet verlagen. “De voornaamste reden is dat de levensverwachting van Nederlandse tandartsen hoger is dan we op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2010 aanvankelijk dachten,” aldus Stan Hoovers, voorzitter van SPT, tegen Dental Tribune. “Die hogere levensverwachting is natuurlijk enerzijds goed nieuws, maar betekent anderzijds dat we langer moeten doen met het geld dat in de pot zit. Sinds 1997 is SPT namelijk een gesloten pensioenfonds. Dit betekent dat deelnemers geen premie meer betalen. Daarom moeten we ons geld evenwichtig verdelen.” Hoovers voegt hieraan toe dat, omdat de rente op het moment bovendien erg laag is, het vermogen van het fonds in de nabije toekomst minder hard groeit. “De Nederlandse pensioenfondsen zijn de rijkste ter wereld, maar als je veilig wilt opereren, zodat je over twintig, dertig, veertig jaar nog kunt blijven uitkeren, is de belangrijkste maatstaf de huidige rentestand.”

Het is opvallend dat de eerste verlaging al gepland staat voor oktober 2012, terwijl de meeste pensioenfondsen pas in april 2013 beginnen met korten. “Doordat SPT geen financiële injectie meer krijgt uit premies, kan het fonds het zich niet permitteren te wachten met het verwerken van tegenvallers. Het zou ten opzichte van de jongere deelnemers oneerlijk zijn als we hun pensioen zouden verlagen en dat van de huidige pensioengerechtigden niet,” verklaart Hoovers.

Waarvan is de mogelijke tweede verlaging van 2,2% afhankelijk? Hoovers: “De 3,2% waarmee we de pensioenen in oktober 2012 willen verlagen, is puur gebaseerd op het extra geld dat we nodig hebben vanwege de gestegen levensverwachting van de tandartsen. De verlaging van 2,2% houdt verband met de lage rentestand van dit moment, maar die kan natuurlijk nog verbeteren. Begin 2013 zullen we hierover een besluit nemen.”

Omdat SPT al sinds 1997 geen premies meer ontvangt, zijn de pensioenen van het fonds geen volledig pensioen. Hoovers maakt zich zorgen omdat veel tandartsen volgens hem niet goed nadenken over hun toekomst. “Als ze veertig zijn, denken tandartsen: ‘Mijn pensioen? Dat zien we dan wel weer’. Maar het pensioen dat Nederlandse tandartsen hebben opgebouwd binnen SPT is in 90% van de gevallen onvoldoende voor een compleet pensioen. Tandartsen hebben voor hun pensioenvoorziening veel zelf moeten regelen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld huisartsen, die door de veel hogere afdrachten wel een volledig pensoen hebben opgebouwd. Het is voor tandartsen belangrijk een aanvullende pensioenregeling te treffen en/of een levensverzekering af te sluiten naast het SPT-pensioen.”

Hoovers is pas sinds kort voorzitter van SPT. Hij noemt pensioenen een ‘ingewikkelde materie’. “Sinds twee maanden hebben we bij SPT voor het eerst twee pensioenspecialisten in het bestuur. Zonder deze specialisten had ik deze functie niet op mij willen nemen. Je hebt in deze tijd echt specifieke kennis en kunde nodig,” aldus Hoovers.

De voorzitter van SPT besluit met een opbeurende opmerking: “Doordat wij een gesloten fonds zijn, zijn we ook in staat positieve ontwikkelingen snel te volgen. Als de rentestand omhooggaat, kunnen wij de uitkeringen snel weer verhogen.”

SPT zal de deelnemers aan het fonds tijdens de jaarlijkse deelvergadering, eind juni, opnieuw uitgebreid informeren over de financiële situatie van het fonds en de overwegingen rond de voorgenomen verlagingen toelichten. Deelnemers kunnen dan ook vragen stellen.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement