Dental Tribune Netherlands

Tandheelkunde Groningen opnieuw in opspraak

By Ben Adriaanse
January 12, 2016

GRONINGEN – De problemen bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG lijken allesbehalve opgelost. Het verbeterplan, opgesteld na een intern rapport van anderhalf jaar geleden waarin de tandheelkundeopleiding een “angstcultuur” werd verweten, is op de lange baan geschoven. Bovendien kampt de opleiding met oplopende tekorten en organisatieproblemen. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.

In 2014 werd de opleiding onder de loep genomen nadat studenten een brandbrief hadden gestuurd. Volgens de briefschrijvers heerste op de opleiding een gevoel van angst, durfden studenten niet met eigen initiatieven te komen en was er geen adequate, daadkrachtige leiding. Er werd kleinerend en denigrerend met de studenten omgegaan, maar studenten durfden niet hun beklag te doen uit angst voor represailles in de vorm van slechte beoordelingen of zelfs studievertraging. De studenten gaven aan te vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs door deze negatieve werk- en studiecultuur.

Naar aanleiding van het rapport moest opleidingsshoofd Frank Abbas het veld ruimen en is een serie verbetermaatregelen vastgesteld. Anderhalf jaar na dato is gebleken dat de verbeteringen (nog) niet hun weg naar de opleiding hebben gevonden. Bovendien blijkt de opleiding al jaren met tekorten te kampen. Jaarlijks gaat het om enkele tonnen, vorig jaar zelfs om negen ton. Naar de oorzaak van dat extra hoge tekort wordt nog gezocht, maar een reorganisatie is het onvermijdelijke gevolg. De opleiding ziet zich gedwongen tien banen te schrappen. De vacatures voor een nieuw afdelingshoofd, een kliniekmanager en hoofd skillslab worden niet ingevuld en het nieuwe lesprogramma wordt uitgesteld.

Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen kende de afgelopen jaren allerlei problemen. Zo is er een telkens terugkerende besmetting met een legionellabacterie in de waterleidingen van het gebouw aan de voormalige Antonius Deusinglaan. Daarnaast werden twee hoogleraren aangepakt wegens belangenverstrengeling. De belangenorganisatie voor tandheelkundestudenten, ProDent, laat aan het Dagblad van het Noorden weten zich ernstige zorgen te maken over de Groningse tandheelkundeopleiding. ProDent noemt de situatie onverantwoord.

Het bestuur van het UMCG neemt volgende week een besluit over de afdeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 9, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International