DT News - Netherlands - Synthetische botvervanger maakt extra ingreep overbodig

Search Dental Tribune

Synthetische botvervanger maakt extra ingreep overbodig

Laura van Dee

Laura van Dee

wo. 21 augustus 2013

Bewaar

NIJMEGEN – Bij veel patiënten die een tandheelkundig implantaat krijgen, moet het ondersteunende kaakbot eerst worden aangevuld om voldoende houvast te bieden. Dat gebeurt meestal met eigen botweefsel, bijvoorbeeld uit iemands bekkenkam. Die belastende ingreep vergroot het risico op complicaties. De afdeling Tandheelkunde (vakgroep Biomaterialen) van het UMC St Radboud ontwikkelde een synthetische botvervanger die makkelijk injecteerbaar is en wordt omgezet in natuurlijk bot. Jan Willem Hoekstra paste het materiaal toe in diermodellen, met veelbelovende resultaten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het ook toepasbaar is bij mensen. Op 23 augustus verdedigt Hoekstra zijn proefschrift bij het UMC St Radboud.

Hoekstra gebruikte tijdens zijn promotieonderzoek synthetisch botmateriaal om het ondersteunende kaakbot op te vullen. Hij gebruikte calciumfosfaat dat gelijk is aan het mineraal in bot, maar veranderde daaraan twee belangrijke eigenschappen: de structuur en de oplosbaarheid. “Calciumfosfaat is verkrijgbaar in korrelvorm of als een soort vaste blokjes. Wij hebben er een tandpasta-achtige substantie van gemaakt, die je gemakkelijk kunt injecteren,” legt hij uit.

Daarnaast heeft Hoekstra geprobeerd om calciumfosfaat, een hard materiaal, poreuzer te maken met een speciaal soort kunststof bolletjes. Die geven het materiaal een sponsachtige structuur die het lichaam beter kan afbreken.

Om het materiaal te testen, gebruikte Hoekstra verschillende diermodellen. In de experimenten werd een kunstmatig botdefect gecreëerd dat vergelijkbaar is met botdefecten bij mensen na extractie van een element. “Onze botvervangende materialen bleken in bijna alle studies gelijk te presteren aan eigen bot. Soms werd het materiaal bijna volledig omgezet in natuurlijk bot. De vraag was vooral hoe poreus het cement moest zijn, maar we hebben nu een formule gevonden die het beste werkt.”

Het materiaal kampt echter nog met een paar nadelen. Het is moeilijk om het in grote hoeveelheden te maken en het is lastig steeds dezelfde dikte of injecteerbaarheid te creëren. “Toen we de hoeveelheden groter maakten, kregen we problemen met de mengverhoudingen. Je wilt de pasta bovendien kunnen gebruiken in de OK, maar er is nog geen kant-en-klare steriele verpakking. Vooraf bereiden kan niet, want eenmaal gemengd is het materiaal binnen een kwartier uitgehard.”

Volgens Hoekstra duurt het zeker vijf tot tien jaar voordat de synthetische botvervanger commercieel toepasbaar. (bron: UMC st Radboud)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement