Dental Tribune Netherlands

Tandartsbezoek bijna gehalveerd in tweede kwartaal 2020

September 04, 2020

DEN HAAG – Het tandartsbezoek is in april, mei en juni van dit jaar met bijna 50% gedaald, blijkt uit de kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De coronacrisis lijkt hiervoor verantwoordelijk. Het CBS publiceert in 2020 voor het eerst elk kwartaal uit de reguliere Gezondheidsenquête. Dit om het effect van de coronacrisis op de ontwikkelingen van de gezondheid, het zorggebruik en de leefstijl van de Nederlandse bevolking zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Uit de gegevens van het CBS blijkt dat in de periode van 4 weken voorafgaand aan het onderzoek, in het tweede kwartaal van 2020, 11% van de geënquêteerden aangaf de tandarts te hebben bezocht. In dezelfde periode een jaar eerder was dat aantal 20%. Ook van andere zorgvoorzieningen werd minder gebruik gemaakt, maar de verschillen bij bijvoorbeeld de huisarts en medisch specialisten blijken geringer. Aan het begin van de coronacrisis werden zorgbreed minder gezondheids- en zorgdiensten geleverd, maar de mondzorg kwam in de eerste weken van het tweede kwartaal zelfs bijna geheel tot stilstand.

Met de Leidraad Mondzorg Corona kon de reguliere mondzorg snel herpakt worden, concludeert de ANT op haar website. Inmiddels schommelt het aantal tandartsbezoeken weer rond de 95% van het te vergelijken aantal in 2019.

(bron: CBS)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 7, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International