DT News - Netherlands - Tandartsbezoek vaakst gemeden door senioren

Search Dental Tribune

Tandartsbezoek vaakst gemeden door senioren

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 3 september 2019

Bewaar

NIEUWEGEIN – 18% van de ouderen geeft aan weleens af te zien van zorg. Dat blijkt uit het koopkrachtonderzoek van KBO-PCOB. Ook komt naar voren dat vier op de tien senioren armoede ziet toenemen. Vanwege de kosten voelen senioren zich daarom soms genoodzaakt om bezoek aan een zorgverlener te mijden.

In totaal deden 1.400 Nederlandse senioren, variërend tussen 53 en 93 jaar, mee aan het onderzoek. Door middel van een vragenlijst werd data verzameld over de financiële situatie van ouderen. 38% van de senioren ziet de armoede in hun naaste omgeving toenemen. Steeds vaker kloppen ouderen aan bij de voedselbank. Ook moeten veel senioren bezuinigen op uitstapjes en stoppen ze met autorijden vanwege de kosten.

18% van de senioren geeft aan afgelopen jaar weleens af te hebben gezien van zorg of verzorging. Het vaakst werd een bezoek aan de tandarts (67%) gemeden. De fysiotherapeut (37%) en de apotheek (21%) stonden respectievelijk op de tweede en derde plaats.

72% van de respondenten is van mening dat er sprake is van een steeds sterkere tweedeling in Nederland: zij die voldoende geld hebben en een steeds groter wordende groep die te weinig geld heeft. Daarnaast toont het onderzoek aan dat een derde van de senioren geen eigen vermogen heeft en daardoor financieel kwetsbaar is. Ze hebben vaker schulden, liggen dubbel zo vaak wakker over hun financiële situatie en zien bijna twee keer zoveel af van een artsenbezoek als senioren met eigen vermogen.

(bron: KBO-PCOB, KNMT)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement