Dental Tribune Netherlands

Eerste gaatje 14.000 jaar geleden ‘geboord’

By Marieke Epping
September 16, 2015

BOLOGNA – Archeologen hebben sporen van de vroegste tandheelkundige behandeling gevonden. In een molaar van een skelet uit het Paleolithicum, zo’n 14.000 jaar geleden, werd een cariëslaesie gevonden die was ‘uitgeboord’ met stenen gereedschap.

De kies, de derde molaar rechtsonder, behoort toe aan een vijfentwintigjarige man. Zijn skelet werd al in 1988 in een grot in Noord-Italië ontdekt. Onderzoekers hebben jarenlang onderzoek gedaan op het ruim 14.000 jaar oude skelet, zonder zich te realiseren dat het gat in de molaar meer was dan slechts een gaatje.

Recent ontdekten zij vreemde strepen en sporen van afsplintering op het glazuur van de deels rotte tand. De markeringen bleken te zijn gemaakt met puntig stenen gereedschap, waarmee het rotte oppervlak van de tand is weggeschrapt. Dat het oppervlak van de krassen rond is afgesleten, toont aan dat dit is gebeurd lang voordat de man stierf. Dat moet een bijzonder pijnlijke aangelegenheid zijn geweest.

Met deze bijzondere ontdekking is het ‘ontstaan’ van de tandheelkunde vijfduizend jaar naar voren geschoven. De behandeling is in de basis gelijk aan de huidige ingreep: ook nu wordt het aangedane deel van de tand weggeslepen, zij het met steriele boortjes in plaats van puntige stukken steen. Overigens bleef het voor de Paleolithiërs bij het uitboren van gaatjes. De eerste vulling, gemaakt van bijenwas, is aangetroffen in een skelet dat 7500 duizend jaar jonger is.

De studie, getiteld ‘Earliest evidence of dental caries manipulation in the Late Upper Palaeolithic’ verscheen in juli in Nature Scientific Reports.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 8, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International