DT News - Netherlands - Unieke samenwerking voor beter kindergebit

Search Dental Tribune

Unieke samenwerking voor beter kindergebit

Willianne Kamerbeek

Willianne Kamerbeek

ma. 14 maart 2011

Bewaar

AMSTERDAM - ACTA, Ivoren Kruis en Menzis slaan de handen ineen om ouders bewust te maken van het belang van een goede mondgezondheid van jonge kinderen. Vertegenwoordigers van deze drie organisaties tekenden hiertoe op 17 januari een overeenkomst.

De komende vier jaar investeren zij gezamenlijk in promotieonderzoek op ACTA naar risicogroepen, maar ook in de ontwikkeling van strategieën om de situatie te verbeteren. Aanleiding is het grote aantal cariësgevallen onder vijfjarigen.
Ouders dienen aangemoedigd te worden al bij de doorbraak van het eerste tandje te starten met poetsen met fluoridetandpasta, de suikerinname en het aantal eet- en drinkmomenten per dag te beperken en hun kind vanaf twee jaar regelmatig naar de tandarts te begeleiden.
Aandacht voor mondverzorging is niet alleen essentieel voor een goede gezondheid, ook de staatsbegroting is er bij gebaat. De maatschappelijke kosten van mondzorg bedragen jaarlijks meer dan 2,5 miljard euro. Kostenbesparing is mogelijk door te investeren in het aanleren van een goede mondverzorging op jonge leeftijd. Daarnaast kunnen ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten op latere leeftijd worden voorkomen.
ACTA start in samenwerking met Ivoren Kruis en Menzis een vierjarig promotieonderzoek om de risicogroepen in kaart te brengen. Daarnaast zal aandacht zijn voor mogelijke determinanten van het gewenste gedrag van ouders. Er worden profielen opgesteld van ouders en hun tandheelkundig preventief gedrag, waarna strategieën worden ontwikkeld om de risicogroepen te bereiken en het gedrag van ouders te beïnvloeden. Menzis zal deze gebruiken om zelfzorg en bezoeken aan mondzorgpraktijken door zijn verzekerden te bevorderen.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement