DT News - Netherlands - Verhoogd risico mondzorgverleners op covid-19-infectie

Search Dental Tribune

Verhoogd risico mondzorgverleners op covid-19-infectie

(foto: Canva/rimmabondarenko)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

vr. 4 juni 2021

Bewaar

BIRMINGHAM, VK – Mondzorgprofessionals lopen een verhoogd beroepsrisico op covid-19-infectie, zo toont recent onderzoek van de University of Birmingham aan. Het onderzoek geeft nieuwe kennis over de verspreiding en preventie van het virus.

Aan de observationele cohortstudie, gepubliceerd op 3 juni 2021 in Journal of Dental Research, namen 1.507 mondzorgprofessionals uit de Engelse regio West Midlands deel. In juni 2020, tijdens het begin van het onderzoek, zijn bloedmonsters afgenomen bij het cohort om de hoeveelheid antilichamen tegen SARS-CoV-2 te meten.

Van de deelnemers, bestaande uit tandartsen, tandartsassistenten en mondhygiënisten, bleek 16,3% antilichamen tegen covid-19 te hebben. Dit percentage lag destijds bij de algemene bevolking slechts rond 6%. Bij de baliemedewerkers van tandartspraktijken, die geen direct contact met patiënten hebben, is de prevalentie gelijk aan de algemene bevolking. Dit ondersteunt de hypothese dat er een verhoogd beroepsrisico bestaat door het nauwe contact met patiënten.

Uit het onderzoek blijkt etniciteit ook een significante risicofactor te zijn voor infectie. 35% van de zwarte deelnemers en 18,8% van de Aziatische deelnemers had antilichamen, tegenover 14,3% van de witte deelnemers.

In september 2020, toen tandartspraktijken in Engeland weer open gingen, en in januari 2021, toen de tweede golf van de pandemie plaatsvond en gezondheidszorgmedewerkers gevaccineerd werden, werden er wederom bloedmonsters afgenomen bij de groep mondzorgprofessionals. Uit de resultaten bleek dat van de mensen die reeds geïnfecteerd waren met covid-19, 70% na zes maanden nog antilichamen had. Zij hebben 75% minder kans op een herinfectie.

De resultaten tonen ook de immunologische impact van de covid-19-vaccinatie aan. Bij 97,7% van de nog niet-geïnfecteerde deelnemers ontstond minstens twaalf dagen na de eerste BioNTech/Pfizer-vaccinatie een antilichaamrespons. Bij degenen die het virus al hadden gehad ontstond de antilichaamrespons sneller en in een grotere omvang.

Uit de gegevens kon bepaald worden hoeveel antilichamen er nodig zijn voor voldoende bescherming tegen een infectie. Van de deelnemers die meer dan 147,6 IU/ml antilichamen hadden, werd niemand in het half jaar daarna positief getest op covid-19.

Hoofdauteur dr. Adrian Shields van de University of Birmingham’s Institute of Immunoly and Immunotherapy: “Om een pandemie onder controle te krijgen is het noodzakelijk om te snappen hoe  antilichaamwaarden het risico op infectie beïnvloeden. In ons onderzoek hebben we de eerste stappen gezet richting het vaststellen van de antilichaamwaarde die nodig is om zes maanden beschermd te zijn tegen infectie.”

Corresponderende auteur professor Thomas Dietrich voegt toe: “Van de groep deelnemers heeft slechts 5,3% de drempelwaarde van 147,6 IU/ml gehaald tijdens de eerste golf van de pandemie. Dit doet vermoeden dat enkel natuurlijke infectie geen duurzame groepsimmuniteit kan creëren.”

“Mondzorgprofessionals hebben waarschijnlijk een hoger risico op het oplopen van covid-19, omdat ze regelmatig werken in de aerodigestieve tractus en aerosol-producerende procedures uitvoeren,” aldus medeauteur professor Iain Chapple. “Met ons onderzoek hebben we duidelijk aangetoond dat mondzorgprofessionals een verhoogd risico lopen op blootstelling aan covid-19. De infectiepreventiemaatregelen die getroffen zijn, lijken het verhoogde risico weg te nemen. Er zal echter grondig onderzoek gedaan moeten worden om te kijken of deze maatregelen de transmissie van covid-19 en andere respiratoire virussen werkelijk voorkomen.”

Het onderzoek, getiteld ‘COVID-19: Seroprevalence and Vaccine Responses in UK Dental Care Professionals’, is op 3 juni gepubliceerd in Journal of Dental Research.

(bron: University of Birmingham)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement