DT News - Netherlands - Voorzichtig positief over Hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

Search Dental Tribune

Voorzichtig positief over Hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

Foto: Canva/ Worldtowalk, Getty Images
Redactie Dental Tribune Nederland

Redactie Dental Tribune Nederland

ma. 27 mei 2024

Bewaar

Het Hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering zet in op preventie, maar geeft nog geen concrete oplossingen voor de mondzorg, zo laat NVM-mondhygiënisten in een statement op vrijdag 17 mei weten. De vereniging ziet in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB veel waardering voor professionals in de zorg en is verheugd dat de focus op preventie en de toegankelijkheid van de zorg wordt benadrukt, maar concrete plannen voor de financiering en realisatie hiervan in de mondzorg ontbreken, aldus NVM-voorzitter Loes Velthoven-Verlinden.

De vereniging doet drie concrete voorstellen waarmee de toegankelijkheid van de preventieve mondzorg sterk verbeterd zou kunnen worden. In de eerste plaats is dat het organiseren van preventieve mondzorg vanaf het eerste tandje van baby’s door mondhygiënisten op het consultatiebureau. Ten tweede stelt de vereniging voor de taakherschikking mondhygiënisten op drie voorbehouden handelingen snel in te voeren, waardoor tandartsen zich meer op complexe curatie kunnen richten. En ten derde zou mondzorg hernieuwde aandacht moeten krijgen in de publieke gezondheid.

Verder vindt de vereniging dat de problemen op de arbeidsmarkt in de mondzorg niet groter moeten worden. De opleidingscapaciteit zou uitgebreid moeten worden en de wet Vbar, onder meer bedoeld om schijnzelfstandigheid van zzp’ers te voorkomen, moet “niet overhaast en ongenuanceerd ingevoerd worden”.

Op de laatste punt focust ook de KNMT zich in een reactie op het Hoofdlijnenakkoord. Ze maakt zich zorgen over de gevolgen van de wet voor zzp’ers en praktijkhouders. De KNMT geeft in haar nieuwsbrief van 17 mei aan dat mondzorg in het akkoord niet expliciet wordt genoemd, maar dat onderwerpen als het eigen risico halveren, de eerste lijn versterken en extra aandacht voor kleine ondernemers ook de beroepsgroep van tandartsen raken. KNMT-voorzitter Hans de Vries stelt: “De aandacht voor preventie en voor de toegankelijkheid van de zorg stemt ons voorzichtig positief.” De KNMT gaat scherp in de gaten houden hoe dat wordt uitgewerkt in de latere kabinetsplannen.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement