Dental Tribune Netherlands

Beroepsorganisaties uiten zorgen over nieuw wetsvoorstel

(foto: Canva)
May 26, 2020

DEN HAAG – De mondzorgalliantie heeft haar zorgen uitgesproken over het wetsvoorstel van minister De Jonge van VWS om het aandeel niet-gecontracteerde zorg terug te dringen. Als de wet wordt aangenomen, kan de minister de maximumvergoeding voor niet-gecontracteerde zorg per sector wettelijk vastleggen, waarmee de vrije artsenkeuze feitelijk wordt afgeschaft.

Volgens de KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT doet het inperken van vrije artsenkeuze ernstig afbreuk aan de democratische beginselen van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. In dat kader hebben de beroepsorganisaties een brief geschreven aan de Vaste Kamercommissie VWS.

De mondzorgalliantie maakt zich zorgen over de snelheid en proportionaliteit waarmee deze voorgenomen wetswijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt ingezet, en de gevolgen hiervan voor patiënten en de ruim 45.000 professionals werkzaam in de mondzorg. De beroepsorganisaties zetten zich gezamenlijk in om mondzorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen.

(bronnen: KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International