Dental Tribune Netherlands

500 aanvragen mondzorg voor vooruitbetaling continuïteitsbijdrage

May 13, 2020

ZEIST – Ongeveer 1.900 zorgaanbieders krijgen een voorschot uitgekeerd op de continuïteitsbijdrage die zorgverzekeraars verstrekken. Dat meldt Medisch Contact, op basis van gegevens van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Zorgaanbieders die omzetderving hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsuitkering. Bepaalde groepen zorgaanbieders – waaronder zelfstandige behandelcentra (zbc’s) – die daar niet op kunnen wachten vanwege acute financiële nood, konden hier een voorschot op aanvragen.

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Zij krijgen voorlopig maandelijks een percentage vergoed van het verschil tussen hun normomzet en daadwerkelijke omzet. Voor instellingen met een hogere jaaromzet, onder andere algemene ziekenhuizen en universitair medische centra, is een aparte voorschotregeling opgezet.

De zorgverzekeraars hebben ongeveer 1.900 aanvragen goedgekeurd, meldt een woordvoerder van ZN aan Medisch Contact. Vooral fysiotherapeuten (bijna 1.100 aanvragen) en mondzorgprofessionals (500 aanvragen) hebben gebruik gemaakt van de regeling. Onder de overige 300 geaccepteerde aanvragen vallen zelfstandige behandelcentra (zbc’s), eerstelijnslaboratoria, kraamzorgorganisaties, oefen- en ergotherapeuten, wijkverpleging en ziekenvervoer.

Vanaf 18 mei kunnen mondzorgverleners een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming.

(bron: Medisch Contact)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 4, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International