Gevolgen van Wtza voor mondzorg

Search Dental Tribune

(foto: 123RF/olegdudko)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

ma. 10 augustus 2020

save

DEN HAAG – De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan. In de wet wordt het toezicht op zorgaanbieders geregeld en worden eisen gesteld waaraan de aanbieders moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Op deze manier kan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) fraude in de zorg beter aanpakken. Alle zorgaanbieders worden zo beter in beeld gebracht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Wtza vervangt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

Beknopt staan de volgende punten in de nieuwe wet:

 • Zorgaanbieders hebben meldplicht bij de IGJ.
  Zorgaanbieders vullen eenmalig een vragenlijst van de IGJ in. Daarna worden ze gewezen op de kwaliteitseisen waaraan ze moeten voldoen.
 • Zorgaanbieders moeten een vergunning aanvragen.
  Nieuwe en bestaande zorgaanbieders zijn verplicht een toelatingsvergunning aan te vragen. Dit geldt voor zorgaanbieders waar meer dan 10 mensen, inclusief assistenten, structureel zorg verlenen. Er is een overgangstermijn van 2 jaar. De overheid is van plan de norm voor eerstelijnszorgaanbieders te verhogen van 10 naar 25 personen.
 • Zorgaanbieders moeten een interne toezichthouder aanstellen.
  Zorgaanbieders waar structureel meer dan 10 mensen zorg verlenen, zijn verplicht een interne toezichthouder aan te stellen. Indien de norm verhoogd wordt van 10 naar 25 mensen zal dit voor kleinere zorgaanbieders niet van toepassing zijn.
 • Zorgaanbieders moeten openbaar financiële verantwoording afleggen.
  De Wtza verplicht zorgaanbieders een jaarlijkse financiële openbare verantwoording af te leggen. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders die (deels) met collectieve middelen worden bekostigd aanspreekbaar moeten zijn op de integriteit en professionaliteit van hun bedrijfsvoering.

Wanneer de nieuwe wet ingaat, is nog niet bekend.

(bron: KNMT)

Fraude IGJ Wet Wtza Zorg Zorgaanbieder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement