Dental Tribune Netherlands

Aanvragen continuïteitsbijdrage verlengd tot en met 14 juli

(foto: Canva)
July 01, 2020

DEN HAAG – Mondzorgaanbieders die omzetderving hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen tot en met 14 juli een maandelijkse continuïteitsbijdrage (CB) aanvragen. Eerder werd besloten dat zorgaanbieders – met een jaarlijkse omzet lager dan 10 miljoen euro – deze aanvraag tot 30 juni in konden dienen.

Zorgverzekeraars gaan ervan uit dat zorgaanbieders inmiddels voldoende in de gelegenheid zijn gesteld om de maandelijkse continuïteitsbijdrage aan te vragen. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geven sommige zorgaanbieders aan hun aanvraag bij nader inzien te willen intrekken. Dit is mogelijk tot maximaal vijf kalenderdagen na het indienen van de aanvraag bij VECOZO. Een aanvraag intrekken kan door eenmalig, bij de grootste zorgverzekeraar in de regio, een ondertekend verzoek in te dienen. Deze zorgverzekeraar zal de andere zorgverzekeraars vervolgens infomeren over het intrekken van de aanvraag.

Ook heeft Zorgverzekeraars Nederland vastgesteld dat een verduidelijking van de werkwijze voor de verrekening van inhaalzorg en de bepaling van omzetderving noodzakelijk is. Dit besluit nam ZN naar aanleiding van vragen vanuit verschillende branche- en beroepsorganisaties, waaronder de KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT. De inhaalzorg en omzetderving (op uniforme wijze) zullen niet per maand, maar voor de periode als geheel worden bepaald. De inhaalzorg en omzetderving worden als volgt vastgesteld:

  • Omzetderving wordt over de gehele periode (4 maanden: 1 maart t/m 30 juni 2020) gerelateerd aan viermaal de normomzet;
  • Inhaalzorg wordt over de gehele periode (6 maanden: 1 juli t/m 31 december 2020) gerelateerd aan zesmaal de normomzet;

Lees hier meer over de aanvraagprocedure en bezwaarmogelijkheden van de continuïteitsbijdrage.

(bron: Zorgverzekeraars Nederland)

 

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International