Aanvullende infectiemaatregelen bij spoedeisende mondzorg

Search Dental Tribune

Aanvullende infectiemaatregelen bij spoedeisende mondzorg

Het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, wordt uitgescheiden via speeksel en kan zich mogelijk verspreiden via aerosolen. (foto: Pixabay: PIRO4D)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

do. 9 april 2020

Bewaar

AMSTERDAM – Het uitvoeren van reguliere mondzorgbehandelingen wordt, vanwege de huidige coronacrisis, op dit moment afgeraden. Mondzorgverleners die nu spoedeisende hulp verlenen, wordt geadviseerd aanvullende infectiepreventiemaatregelen te nemen. Welke dat zijn, wordt in een recent artikel in het Nederlands Tijdschrift Voor Tandheelkunde (NTVT) uitgelegd.

Het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, wordt uitgescheiden via speeksel en kan zich mogelijk verspreiden via aerosolen. Daarom bestaat er een verhoogde kans op verspreiding via mondzorgbehandelingen. Dit stellen ACTA-wetenschappers Catherine Volgenant, Ilona Persoon, Hans de Soet en tandarts Rolf de Ruijter, verbonden aan het UMCG, in het artikel ‘Infectiepreventie in de mondzorg tijdens de uitbraak van SARS-CoV-2’ in het NTVT.

De auteurs geven aan welke infectiepreventiemaatregelen kunnen worden getroffen, waarbij eliminatie van de bron de eerste is. Dit kan door contact met een besmette patiënt te vermijden. In de huidige situatie is niet duidelijk of een patiënt besmettelijk is. Daardoor kan bescherming op dit niveau alleen gecreëerd worden door het behandelen uit te stellen.

Wanneer toch zorg verleend moet worden, is eliminatie van de infectieuze bron op een andere wijze de aangewezen eerste stap, aldus de auteurs. De procedures voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumenten kunnen daarbij onverminderd worden uitgevoerd zoals beschreven in de richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’.

Het risico kan verder worden verlaagd door de hoeveelheid aerosol tijdens de behandeling te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van handinstrumenten in plaats van watergekoeld instrumentarium of ultrasone reiniging. Bij behandeling kan de virusload waarmee men in contact komt, worden verlaagd door het zoveel mogelijk toepassen van een lekvrije rubberdam.

Daarnaast geven de auteurs aan hoe mondzorgverleners zich door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het virus kunnen beschermen. Zo is het vooralsnog de standaard en het advies om bij aerosolvormende handelingen bij met SARS-CoV-2 besmette patiënten een FFP-2 masker te dragen. Ook het dragen van een spatbril of gelaatsscherm en een spatwaterdicht schort met lange mouwen, gedragen over de standaard beschermende kleding heen, geeft bescherming.

(bron: NTVT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement