Advies: niet-spoedeisende mondzorg tot 6 april opschorten

Search Dental Tribune

Advies: niet-spoedeisende mondzorg tot 6 april opschorten

(foto: Pixabay)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ma. 16 maart 2020

Bewaar

DEN HAAG – Mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT adviseren mondzorgprofessionals – met ingang van maandag 16 maart 2020 en voorlopig tot 6 april 2020 – de reguliere mondzorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten. Het ministerie van VWS heeft laten weten dit advies te ondersteunen.

Nederland telt momenteel (18 maart) 2.056 coronabesmettingen en staat daarmee wereldwijd op de elfde plaats. De afgelopen dagen zijn mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT in gesprek gegaan met tandartsen in het land en experts rondom de bestrijding van het coronavirus. Naar aanleiding van deze gesprekken – en maatregelen aangekondigd door minister van volksgezondheid Bruno Bruins – adviseren de mondzorgkoepels om niet-spoedeisende mondzorg op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten. Onder spoed wordt verstaan: trauma, nabloeding na een behandeling, acute en hevige pijn, en mogelijk levensbedreigende ontstekingen.

Of de reguliere zorg daadwerkelijk gestaakt wordt, blijft een beslissing van de praktijkhouder. De precieze gevolgen van de genomen maatregelen zijn voor tandartspraktijken momenteel nog niet te overzien, maar dat de gevolgen groot zijn, is evident. Het teruglopen van het aantal afspraken met patiënten is de afgelopen week door de beroepsgroep duidelijk gevoeld. Dat blijkt onder andere uit het feit dat steeds meer praktijken aanvraag doen voor deeltijd-ww, een van de mogelijkheden om de gevolgen enigszins te beperken.

Inmiddels heeft het ministerie van VWS laten weten het advies van de mondzorgkoepels te ondersteunen. “We zijn het ministerie zeer erkentelijk dat het de tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen en al hun medewerkers steunt in hun inzet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen,” zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands in een eerste reactie. Op de websites van de beroepsverenigingen is de meest actuele informatie inzake het coronavirus te vinden.

(bron: KNMT, ANT)

One thought on “Advies: niet-spoedeisende mondzorg tot 6 april opschorten

  1. JBJ VAN DEN BOSCH says:

    OP DE RIVM WEBSITE STAAT AL EEN PAAR WEKEN, DAT BESMETTING VOORAL PLAATS VINDT IN AEROSOLEN PRODUCERENDE RUIMTES!! TANDARTSPRAKTIJKEN STAAN DAARIN MET STIP
    BOVENAAN EN DAAR HEEFT HET RIVM NIETS MEE GEDAAN. OOK DE KNMT HEEFT VEEL TE LANG GEWACHT MET HET UITBRENGEN VAN EEN ADVIES. VAN DE MEXICAANSE GRIEP, WAARIN DE TANDARTSEN N I E T GEVACCINEERD MOCHTEN WORDEN HEEFT MEN NIETS GELEERD!!! DAT BLIJKT WEL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement