Meer meldingen over mondzorg bij NZa

Search Dental Tribune

Meer meldingen over mondzorg bij NZa

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 12 juni 2018

Bewaar

UTRECHT - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in het eerste kwartaal van 2018 meer meldingen gekregen over mondzorg dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de meldingen ging 15,9% over mondzorg. Vorig jaar was dat nog 12%. De meeste meldingen kwamen er dit eerste kwartaal over zorgverzekeraars (24,5%) en over ziekenhuiszorg (19%).

Het totale aantal meldingen steeg in het eerste kwartaal naar 395 meldingen. Vorig jaar waren dat er nog 351. Het absolute aantal meldingen over de mondzorg ligt op 63 dit jaar en 42 begin 2017.

Het percentage vragen over de mondzorg in het eerste kwartaal van 2018 is bijna gelijk aan dezelfde periode vorig jaar: 11,3% tegenover 11,1%. Omdat dit eerste kwartaal echter in totaal ruim 400 vragen minder binnenkwamen bij de NZa, is een daling te zien in het absolute aantal vragen over de mondzorg: begin dit jaar waren dat er 125, begin vorig jaar waren dat er nog 173. In het NZa-document worden overigens zonder duidelijke reden meerdere voorbeelden van vragen of meldingen over de mondzorg genoemd, hoewel het aantal meldingen over zorgverzekeraars en ziekenhuiszorg zoals gezegd hoger lag.

De NZa heeft een meldpunt voor mensen die bijvoorbeeld twijfelen of een rekening van een zorgaanbieder klopt, een zorgverzekeraar niet vergoedt waar iemand recht op heeft of een aanbieder de marktwerking verstoort. Melden kan met een digitaal meldingsformulier of telefonisch (tevens anoniem). De NZa belooft na te gaan of  inderdaad regelgeving overtreden wordt en zegt waar nodig in te grijpen.
(bron: NZa)

5 thoughts on “Meer meldingen over mondzorg bij NZa

 1. Ravin Raktoe says:

  Mijn reactie was wat bot en te kort door de bocht, ik licht het graag even toe. Overigens goed om te lezen dat er een kritisch artikel komt, de ANT is zeer bereid mee te lezen indien dat op prijs wordt gesteld. Dit rapportje van de NZa is een optelsom van ‘meldingen’ en ‘vragen’, waarbij de NZa geen onderscheid maakt tussen terechte en onterechte meldingen. En zoals jullie terecht melden is het curieus, dat specifiek voorbeelden uit de mondzorg worden genoemd en niet van zorgverzekeraars en ziekenhuiszorg. Dubieus en tendentieus zijn een paar andere -ieuzen die de lading minstens even goed dekken, overigens geen typeringen die de NZa vreemd zullen zijn.

  Daar waar het overgrote deel van de mondzorgkosten al dan niet via een aanvullende verzekering door de patiënt zelf worden betaald, en deze dus vrijwel altijd de nota ziet, is dat bij ziekenhuiszorg en het gros van alle andere branches niet het geval. De kans dat daar een ‘melding’ over een incorrecte nota wordt gedaan is dus klein of nihil. De ‘autoriteit’ verzaakt in haar van vrolijke cartooneske illustraties voorziene publicatie te vermelden dat ze hier dus appels met peren vergelijkt, ieder jaar weer. En dat op basis van meldingen die nota bene zelfs anoniem kunnen worden gedaan. Stel je voor, je gaat er als haatdragende nepnieuws-verspreider even voor zitten en je hebt er als mondzorg zo anonieme 300 meldingen bij.

  En dat is des te kwalijker als je bedenkt dat de NZa naast de inspectie SZW, ZN, IGJ i.o., CIZ, Belastingdienst, FIOD en gemeenten één van de partijen is die input levert aan Verzamelpunt Zorgfraude van het IKZ dat daarover verslag doet in haar Rapportage Signalen Zorgfraude: https://www.ikz.nl/documenten/publicaties/2018/06/13/rapportage-signalen-zorgfraude-2017 . Een rapport dat vervolgens rechtstreeks haar weg vindt naar de Tweede Kamer, waar meer gescand dan kritisch gelezen wordt.

  De ANT gaat over deze aanpak met de betrokken partijen in gesprek. Dank voor jullie reactie en ik kijk uit naar het aangekondigde artikel.

  Vr Gr Ravin Raktoe

 2. Dental Tribune Netherlands says:

  Geachte heer Raktoe,

  Hartelijk dank voor uw reactie. De bronnen zoals gebruikt voor dit stuk, vindt u hier (2018): https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_239520_22/1/ en hier (2017):https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3597_22/1/ . De NZa spreekt in de toelichting alleen over percentages, maar wij hebben in ons artikel ook de absolute aantallen meldingen en vragen vermeld. Beide wijzen op een toename van het aantal meldingen. Hierdoor is in onze ogen de kop zowel in relatieve als absolute zin correct.
  De werkwijze en houding van de NZa viel buiten het kader van dit nieuwsbericht, maar zal binnenkort in een uitgebreider, kritisch artikel in Dental Tribune aandacht krijgen.

  Vriendelijke groet,
  Redactie Dental Tribune

 3. R G Potgieser says:

  Het is de meeste patiënten niet bekend dat de NZa uitsluitend in zo goedkoop mogelijke mondzorg is geïnteresseerd, patiënten en tandartsen mogen niet samen zelf beslissen. Afwijken van de regels is fraude maar slechte zorg leveren is helaas erg lonend en dat probleem woekert voort en wordt steeds groter.

 4. Ravin Raktoe says:

  De vrijdagmiddagborrel was er al vroeg in de week zo te zien. Misleidende kop met een tekst vol tegenspraak. En ligt dat dan aan de bron of aan het doorgeefluik. Triest.

 5. Chris Kappers says:

  Er wordt wel gepubliceerd over fouten in de zorg, maar zorgvuldig doodgezwegen dat de NZa zelf fraudeert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement