DT News - Netherlands - Allergie voor penicilline vergroot kans op implantaatfalen

Search Dental Tribune

Allergie voor penicilline vergroot kans op implantaatfalen

wo. 28 november 2018

Bewaar

BARCELONA, SPANJE – Verschillende onderzoeken hebben zich beziggehouden met mogelijke oorzaken van complicaties bij tandheelkundige implantaten. Een recent onderzoek van de Universitat Internacional de Catalunya in Barcelona suggereert dat patiënten die allergisch zijn voor penicilline een hogere kans hebben op complicaties bij tandheelkundige implantaten dan niet-allergische patiënten.

Op de tandheelkundige afdeling van de universiteit werd klinisch onderzoek gedaan naar patiënten die herstelden van het plaatsen van een tandheelkundig implantaat in de periode tussen september 2011 en juli 2015. Voorafgaand aan de medische ingreep werd een profylactische antibioticabehandeling voorgeschreven aan alle patiënten. Deze bestond uit amoxicilline voor niet-allergische patiënten en clindamycine voor allergische patiënten. Dezelfde antibiotica werd na de operatie voorgeschreven om complicaties en infecties te voorkomen.

Van de 1210 geïncludeerde patiënten kreeg 8,03% van de niet-allergische patiënten complicaties, tegen 24,68% van de allergische patiënten. Bij de patiënten die allergisch zijn voor penicilline werd bij 21,05% een complicatie geconstateerd in een laat stadium en bij 78,95% in een vroeg stadium. De meest voorkomende oorzaak bij een complicatie in een vroeg stadium was een gebrek aan osseoïntegratie (in 80% van de gevallen). Patiënten die allergisch zijn voor penicilline bleken een hoger risico op complicaties te hebben in vergelijking met niet-allergische patiënten na het plaatsen van een tandheelkundig implantaat, namelijk een risicoratio van 3,84 (95% CI).

Volgens het onderzoek hadden penicilline-allergische patiënten die behandeld werden met clindamycine bijna vier keer zoveel kans op het oplopen van een complicatie. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat ook omstandigheden zoals het merk van het implantaat, de locatie van de ingreep en de bekwaamheid van de behandelaar van invloed kunnen zijn.

Het onderzoek, getiteld “Do penicillin-allergic patients present a higher rate of implant failure?”, werd gepubliceerd in International Journal of Oral and Maxillifacial Implants, editie november/december 2018.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement