DT News - Netherlands - ANT naar Ombudsman met klacht over NZa

Search Dental Tribune

ANT naar Ombudsman met klacht over NZa

Marieke Epping

Marieke Epping

ma. 5 mei 2014

Bewaar

HEEMSTEDE – Het conflict tussen de ANT en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. De tandartsenorganisatie dient een klacht in bij de Nationale Ombudsman, omdat de Zorgautoriteit stelselmatig het onderzoeksrapport-Milliman zou negeren. De ANT verwijt de Zorgautoriteit onfatsoenlijk bestuur.

De NZa berekende in haar marktscan dat de prijzen tijdens het experiment met de vrije tandartstarieven met ruim 10% stegen. Het contra-onderzoek dat onderzoeksbureau Milliman in opdracht van de ANT uitvoerde, wees uit dat de stijging slechts 3% bedroeg, gelijk aan de inflatie. Het staken van het experiment met vrije tarieven was volgens de tandartsorganisatie daarom voorbarig en onterecht.

In december vorig jaar heeft de ANT het rapport-Milliman aangeboden aan de NZa, waarna de tandartsorganisatie tevergeefs bij de Zorgautoriteit aandrong op een inhoudelijke reactie. Volgens ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes is het nu genoeg geweest. “Wij hebben helaas alle vertrouwen in de objectiviteit en werkwijze van de NZa verloren.”

Volgens de ANT heeft de NZa in de marktscan niet de juiste onderzoeksmethoden gebruikt en zich daarmee bewust schuldig gemaakt aan misleiding van politiek en beleidsmakers. De marktscan zou niet voldoen aan de eisen van het ministerie van VWS, en bovendien ondeugdelijk en onbetrouwbaar zijn. Minister Schippers zei eerder dit jaar de conclusies van de marktscan te ondersteunen en niet te twijfelen aan de werkwijze van de NZa. Volgens Vaartjes kwamen deze antwoorden tot stand op basis van aantoonbaar onjuiste informatie, afkomstig van de NZa. “Het is voor te stellen dat de minister geen tijd heeft gehad om het rapport grondig te lezen. Desondanks zou het ministerie niet klakkeloos antwoorden van de NZa door moeten zetten richting de Tweede Kamer.”

In april is in een openbare brief naar de NZa voor de laatste maal om een reactie gevraagd, en het verzoek om met de experts van Milliman en de NZa in overleg te gaan. Nu de Zorgautoriteit ook op dit expliciete verzoek niet heeft gereageerd, stapt de ANT naar de Ombudsman. Vaartjes: “Wij willen nu graag een oplossing horen. Van de minister of van de NZa. En het liefst van beiden.”

In een reactie zegt de NZa wel degelijk gereageerd te hebben op het rapport. “We verwezen daarbij naar een eerder rapport, waarmee de resultaten grotendeels overeenkwamen,” legt een woordvoerder uit. “Kennelijk vindt de ANT dat niet genoeg en daarom werken we nu aan een uitgebreidere reactie.” Van de klacht die de ANT indient bij de Ombudsman is de Zorgautoriteit niet erg onder de indruk. “Dat mogen ze doen. Daar verbinden we verder geen waardeoordeel aan,”aldus de zegsvrouw.
(bron: Nu.nl/ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement