DT News - Netherlands - App van promovenda zorgt voor betere mondhygiëne beugelende tieners

Search Dental Tribune

App van promovenda zorgt voor betere mondhygiëne beugelende tieners

Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 10 oktober 2018

Bewaar

Een nieuwe smartphone-app met video’s en advies is effectief gebleken voor het bevorderen van goede mondhygiëne en mondgezondheidsgedrag bij jongeren met een beugel. Dat blijkt uit het proefschrift van mondhygiënist Janneke Scheerman, die voor haar promotietraject zelf de ‘WitGebit app’ ontwikkelde en vervolgens evalueerde.

Het orthodontisch behandelen van het gebit kent een aantal risico’s, waaronder het veroorzaken van plaquegerelateerde aandoeningen zoals tandvleesontsteking en wittevleklaesies. Deze laesies kunnen permanent zichtbaar blijven en levenslang een esthetisch probleem zijn. Huidige mondzorgprogramma’s ter preventie van wittevleklaesies voor tieners zijn onvoldoende effectief gebleken.

Scheerman besloot zelf een mondzorgprogramma te ontwikkelen gericht op jongeren met een beugel tussen de 12 en 16 jaar oud, gericht op het bevorderen van mondhygiëne en mondgezondheidsgedrag. Om te bekijken welke bestaande theorieën nuttig zijn in het verklaren van gedrag bij deze jongeren met een beugel, deed de promovenda eerst literatuuronderzoek. Ook interviewde ze twintig jongeren met een beugel.

Met deze gegevens ontwikkelde ze de WitGebit app, een zelfsturend programma, concreet gericht op het onderhouden van een goede mondhygiëne en het gebruik van voldoende fluoride. De app geeft de jongeren gezondheidsrisico-informatie, persoonlijk advies en instructies in korte video’s.

Vervolgens evalueerde Scheerman de app door 132 jongeren met een beugel in te delen in een interventiegroep die met de app aan de slag ging en een controlegroep die alleen de gebruikelijke zorg ontving. Na 12 weken bleek de interventiegroep minder ophoping van plaque te hebben en een andere poetsmethode te hebben ontwikkeld. Na deze periode was ook de intentie om fluoridemondspoeling te gebruiken nog significant sterker aanwezig en was de ‘copingplanning’, het anticiperen op struikelblokken en het bedenken van mogelijke oplossingen wat betreft tandenpoetsen, nog significant verbeterd in de groep die de app gebruikte.

Het proefschrift, waarop Scheerman op 26 september jongstleden promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, is getiteld ‘The WhiteTeeth app. The development and evaluation of a smartphone app for promoting oral health behavior and oral hygiene in adolescent orthodontic patients’.

(bron: NVM-Mondhygiënisten/UvA)

One thought on “App van promovenda zorgt voor betere mondhygiëne beugelende tieners

  1. Jacqueline vcan Rennes says:

    Graag vermelden dat Janneke Scheerman docent is aan de opleiding Mondzorgkunde Inholland. Zij zal zich gaat bezig houden met het ontwikkelen van onderwijs en implementeten van m-health technologie en kennis binnen de mondzorg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement