DT News - Netherlands - Bekroond onderzoek toont verband tussen diabetes en parodontitis

Search Dental Tribune

Bekroond onderzoek toont verband tussen diabetes en parodontitis

Tessa Vogelaar

Tessa Vogelaar

wo. 24 oktober 2018

Bewaar

De jaarlijkse publicatieprijs van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) is uitgereikt aan ACTA-promovenda Laura Ziukaite. Zij ontving de prijs voor haar proefschrift ‘Prevalence of diabetes mellitus in people clinically diagnosed with periodontitis: A systematic review and meta-analysis of epidemiologic studies’.

Aan de hand van een systematische review en meta-analyse onderzocht Ziukaite de relatie tussen diabetes mellitus en parodontitis. Van de 803 relevante publicaties die zij vond, bleken 27 te voldoen aan de inclusiecriteria.

Ziukaite, werkzaam als tandarts-parodontoloog, bekeek de prevalentie en de kansverhouding (odds) van diabetes bij proefpersonen met en zonder parodontitis. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen patiënten die de diagnose diabetes professioneel hadden laten vaststellen of dit zelf rapporteerden.

Bij proefpersonen met parodontitis bleek de prevalentie van diabetes 13,1%. Bij proefpersonen zonder parodontitis lag dit percentage op 9,6%. De odds ratio van het hebben van diabetes was 2.27 (95 CI [1.90;2.72]) voor de groep met parodontitis, in vergelijking met de groep zonder parodontitis.

Ziukaite concludeert dat de gemiddelde prevalentie en odds ratio van het hebben van diabetes hoger zijn bij proefpersonen met parodontitis dan bij proefpersonen zonder de aandoening. Bij zelfrapportage wordt de prevalentie onderschat in vergelijking met professioneel vastgestelde diabetes. Ook werden geografische verschillen ontdekt: de hoogste diabetesprevalentie onder proefpersonen met parodontitis werd gevonden in studies die plaatshadden in Azië, de laagste in studies gedaan in Europa.

De VTMI Wetenschapsprijzen worden jaarlijks uitgereikt aan onderzoekers die zich bezighouden met onderzoek op het terrein van de medisch-tandheelkundige interactie. Het VTMI-bestuur hoopt met de prijzen (jonge) onderzoekers te motiveren tot het doen van onderzoek op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde.

(bron: NVvP)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement