DT News - Netherlands - Verband tussen orale microbiomen, genetische variaties en parodontitis

Search Dental Tribune

Verband tussen orale microbiomen, genetische variaties en parodontitis

(foto: Canva/Cedric Fauntleroy)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

do. 11 november 2021

Bewaar

OKAYAMA, JAPAN – Aangezien parodontitis in verband is gebracht met systematische gezondheidscondities, waaronder hartaandoeningen, diabetes, kanker en alzheimer, wordt er continu onderzoek gedaan om de oorzaken ervan beter te begrijpen. Een nieuw onderzoek uit Japan heeft de verbanden tussen genetische polymorfismen – de meest voorkomende variant van menselijke genetische variatie –, orale microbioomstatussen en de ontwikkeling van parodontitis onderzocht.

Een team van onderzoekers verspreid over Japan heeft het onderzoek uitgevoerd. Eerst voerden ze een cross-sectionele analyse uit, waarbij 14.539 participanten genotypisch geanalyseerd werden en van 385 participanten speekselsamples werden verzameld. Van deze groep werden 22 mensen voor het onderzoek gebruikt en verdeeld in een parodontitisgroep en een controlegroep, gebaseerd op hun mondgezondheid.

De onderzoekers legden in een persbericht uit dat de ontwikkeling van infecties, oraal of ergens anders, beïnvloed wordt door genetische verschillen tussen individuen, aangezien deze verschillen gevoeligheid voor bepaalde ziekteverwekkers en de waarschijnlijkheid om bepaalde aandoeningen op te lopen kunnen beïnvloeden.

“Verschillende onderzoeken naar parodontitis hebben aangetoond dat de ontwikkeling van de aandoening verband heeft met de aard van het orale microbioom en met het genetische polymorfisme,” aldus Dr Naoki Toyama, assistent professor in Okayama University’s Department of Preventive Dentistry. “Maar er is geen onderzoek dat het belang van deze twee risicofactoren in de ontwikkeling van de aandoening simultaan beoordeelt.”

Tijdens het onderzoek ondervond het onderzoeksteam dat de bètadiversiteit van de microben – de ratio tussen de diversiteit aan regionale en lokale microbe soorten – significant was tussen de parodontitis- en de controlegroep. Twee bacteriële families (Lactobacillaceae en Desulfobulbaceae) en de bacterie Porphuromonas gingivalis werden alleen in de parodontitisgroep gevonden. Echter, er werd geen verband gevonden tussen genetisch polymorfisme en de parodontale status, wat zou betekenen dat de opmaak van iemands orale microbiomen een grotere rol speelt in parodontale gezondheid dan genen.

“Het feit dat de prevalentie van parodontitis geassocieerd is met de leden van het microbioom in plaats van met de genetische identiteit van een individu zou clinici motiveren om meer aandacht te besteden aan de samenstelling van microbiomen in plaats van aan belangrijke factoren in het routinewerk van onderzoek naar parodontitis, en om te zorgen voor op maat gemaakte behandelingsstrategieën voor parodontitis,” reageert Toyama.

Het onderzoek, genaamd ’Comprehensive analysis of risk factors for periodontitis focusing on the saliva microbiome and polymorphism’, is op 14 juni 2021 gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement