DT News - Netherlands - "Zorgverzekeraar ontkent verband parodontitis en diabetes"

Search Dental Tribune

"Zorgverzekeraar ontkent verband parodontitis en diabetes"

Marieke Epping

Marieke Epping

do. 30 oktober 2014

Bewaar

GOES – “Een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland ontkent de relatie tussen diabetes en parodontitis.” Dat meldde Friso Voerman van Parodontologie Goes eind vorige week op Twitter. Hij plaatste een brief, waarin een zorgverzekeraar stelde een parobehandeling niet te hoeven vergoeden, omdat “diabetes geen paroproblematiek veroorzaakt”. CZ, de verzekeraar in kwestie, erkent dat het om een ongelukkige formulering gaat.

Voerman leidt een praktijk van erkende parodontologen met vestigingen in Goes, Bergen op Zoom en Vlissingen. Een relatief groot deel van zijn patiënten is medisch gecompromitteerd; vaak is de onderliggende ziekte debet aan de parodontale problematiek. Voerman doet voor deze patiënten een aanvraag voor ‘verrichtingen bijzondere tandheelkunde’ om de behandeling uit de basisverzekering vergoed te krijgen. Sinds mei 2013 merkt Voerman echter een omslag in het beleid van zorgverzekeraars: in toenemende mate worden verzoeken om de vergoeding van parodontale zorg voor medisch gecompromitteerde patiënten afgewezen.

Voerman doet deze aanvragen op grond van artikel 2.7, lid 1 van de Zorgverzekeringswet. Daarin staan, in drie subartikelen, de medische gronden omschreven op basis waarvan iemand recht heeft op vergoeding van mondzorg of parodontale zorg. Kortweg gaat het om mensen met een medische aandoening die leidt tot parodontitis, mensen die vanwege medicatiegebruik paroproblemen hebben of mensen die een behandeling moeten ondergaan die bij paroproblemen niet of minder effectief is. In het CVZ-besluit ‘Tandheelkundige zorg voor medisch gecompromitteerden’ uit 2010 is het artikel verder uitgewerkt tot een indicatieve lijst met aandoeningen en behandelingen. Daarop staan behalve diabetes bijvoorbeeld ook hartaandoeningen en multiple sclerose.

Toch merkt Voerman de laatste tijd dat zorgverzekeraars geen gehoor geven aan aanvragen van patiënten met deze aandoeningen. Op onjuiste gronden, aldus de praktijkeigenaar en zoon van tandarts-parodontoloog Gerard Voerman, die in de praktijk werkzaam is. “Wij doen bijvoorbeeld een aanvraag op grond van artikel 2.7 subartikel b – een niet-tandheelkundige lichamelijke aandoening die de tandheelkundige functie vermindert – en krijgen vervolgens een afwijzing omdat de patiënt niet voldoet aan subartikel c: dat de mondzorg noodzakelijk is voor een behandeling. Dat is krom,” vertelt hij verontwaardigd aan Dental Tribune. De afwijzingsbrief die een patiënt hem afgelopen vrijdag toonde (zie afbeelding), was de druppel. “Volgens deze verzekeraar is ‘van de aangegeven medische problematiek (diabetes mellitus) naar de stand van de wetenschap en praktijk niet bekend dat deze leidt tot paroproblematiek.’ Dat is klinkklare onzin, je ontkent er ruim veertig jaar aan onderzoeksresultaten mee.” Voerman plaatste de bewuste brief op Facebook en Twitter en kreeg veel bijval van vakgenoten. Ook het Diabetesfonds mengt zich in de discussie en laat weten voor de desbetreffende patiënt de verzekeraar aan te spreken.

Voerman ziet de toename in afwijzingen bij alle zorgverzekeraars. “Ik heb patiënten die al tien jaar die vergoeding krijgen en ineens niet meer, zonder dat hun situatie is veranderd.” Hij vindt het kwalijk dat juist deze groep patiënten getroffen wordt. “Chronisch zieke patiënten, want daar gaat het vaak om, hebben die vergoeding in veel gevallen hard nodig. Als de zorgverzekeraar stopt met vergoeden, zullen zij zich soms niet langer (kunnen) laten behandelen, met veel ernstigere mondproblemen op de lange termijn. Kun je als zorgverzekeraar dan wel van een besparing spreken?”

Zorgverzekeraar CZ bevestigde desgevraagd de brief te hebben verstuurd, maar erkent onmiddellijk de dubieuze inhoud. “Het is een te scherpe formulering, dus ik begrijp dat mensen hierover vallen. Wij ontkennen niet dat er een verband kan zijn tussen diabetes en paroproblematiek, hoewel deze zin wel die indruk wekt,” vertelde woordvoerster Els Potma aan Dental Tribune. Wel noemt zij de afwijzing terecht, aangezien het een verzoek tot vergoeding van parozorg uit de basisverzekering betrof. Deze is aan strikte regels gebonden, legt Potma uit. “Om een vergoeding te kunnen toekennen, is een causaal verband nodig tussen de aandoening en de paroproblematiek. Dat is in dit specifieke geval onvoldoende aannemelijk gemaakt.” De dubieuze zin doet volgens Potma geen recht aan waar het om draait, namelijk het ontbreken van een aannemelijk causaal verband. “De brief had anders geformuleerd moeten worden.”

Potma is verbaasd dat Voerman zich richtte tot Dental Tribune, maar niet tot CZ. “Terwijl wij vorige week meerdere malen contact met de praktijk hebben gezocht. We gaan graag in gesprek met meneer Voerman.” Dat er sinds 2013 steeds meer verzoeken worden afgewezen op onjuiste grond, kan Potma niet bevestigen. “Als er al sprake van is, dan zou iets in de regelgeving moeten zijn veranderd waardoor we bepaalde verzoeken niet langer inwilligen. Maar ik kan niet zeggen of die afname ook door onze cijfers wordt ondersteund.”

Voerman legt zich niet zomaar neer bij de afwijzingen. Onlangs bepleitte hij de onjuistheid van een beslissing voor de geschillencommissie van het CVZ, samen met een afvaardiging van de KNMT. Helaas is een dergelijke aanvechting een langdurig proces, zegt Voerman. “Al die tijd krijgt de patiënt geen vergoeding en dus geen zorg. Hoe graag ik het zou willen, het zijn inmiddels te veel patiënten om mensen te blijven behandelen in afwachting van uitsluitsel.” Voerman hoopt dat het plaatsen van de brief dit probleem onder de aandacht brengt. “Ik weet natuurlijk niet of andere praktijken deze trend ook zien, maar ik vermoed van wel. Wellicht kunnen we gezamenlijk een sterk signaal afgeven.”

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement