DT News - Netherlands - “Belangrijke rol tandarts bij behandelen diabetici”

Search Dental Tribune

“Belangrijke rol tandarts bij behandelen diabetici”

Dr Hendrike van Drie is voorzitter van CED Working Group Oral Health. CED is een Europese non-profit organisatie die meer dan 340.000 praktiserende tandartsen vertegenwoordigd uit 32 nationale tandarstenverenigingen in 30 Europese landen. (Foto : CED)
Yvonne Bachmann/DTI

Yvonne Bachmann/DTI

ma. 22 september 2014

Bewaar

Op 12 september was het European Oral Health Day, een initiatief van de Raad van Europese Tandartsen (CED). Dit jaar was het thema ‘Mondgezondheid en diabetes’. Terwijl het aantal mensen met diabetes nog steeds toeneemt, blijkt de preventie van parodontitis bij diabetici een onderbelicht aspect. Dental Tribune Online sprak met tandarts Hendrike van Drie, voorzitter van de CED-werkgroep Mondgezondheid en tevens bestuurslid van de KNMT, over de negatieve gevolgen van diabetes voor de mondgezondheid en de belangrijke rol van de tandarts.

De European Oral Health Day richt zich dit jaar op mondgezondheid en diabetes. Wat is het verband tussen deze zaken?
Diabetes wordt gezien als een risicofactor voor parodontitis. De ontsteking verloopt vaak sneller bij diabetici dan bij anderen. Controle van de bloedsuikerspiegel en parodontitis zijn ook sterk gerelateerd: is de bloedsuikerspiegel goed gecontroleerd, dat wil zeggen dat er weinig hypo- of hyperglykemische episoden zijn, dan is ook de parodontale status goed en vice versa. Parodontitis is welbeschouwd de zesde ‘-pathie’ bij diabetes.

In Europa hebben volgens de WHO ongeveer 60 miljoen mensen diabetes, oftewel één op de tien personen boven de 25 jaar. Hoeveel van hen zijn zich bewust van het forse mondgezondheidsrisico dat zij lopen?
De keuze voor het thema van deze European Oral Health Day komt voort uit de urgentie van het onderwerp diabetes. Het afgelopen decennium is het aantal mensen met diabetes exponentieel gegroeid, en het publieke besef van het nut van preventieve mondzorg voor diabetici is erg laag. De overgrote meerderheid van mensen met diabetes leeft in regio’s met een laag of middeninkomen. Deze bevolkingsgroepen hebben vaker last van diabetes en ervaren een hogere drempel voor preventie en zorg.

Het is daarom belangrijk dat we met European Oral Health Day het verband tussen diabetes en mondgezondheid meer onder de aandacht brengen, evenals de belangrijke rol van tandartsen in het volgen en behandelen van patiënten met diabetes in de gehele EU. De toename van diabetespatiënten betekent een stijging van de zorgkosten. Op dit moment bedragen de zorgkosten ongeveer tien procent van de totale uitgaven in de EU en de verwachting is dat deze zullen stijgen van de huidige 109 miljard naar ruim 117 miljard in 2035. De kosten die gepaard gaan met diabetes betreffen onder andere het meer gebruik van de gezondheidszorg, verlies van productiviteit en mogelijke invaliditeit, wat een aanzienlijke belasting kan zijn voor de individuele patiënt, zijn familie en de samenleving.

Wat kunnen tandartsen doen om hun diabetische patiënten te ondersteunen?
In de komende jaren zullen tandartsen alleen maar meer patiënten met diabetes in hun praktijk tegenkomen. Tandartsen spelen een groeiende rol in de controle en behandeling van diabetici. Ze kunnen de patiënt helpen letten op zijn mondgezondheid en voedingspatroon, hen aanmoedigen om de dagelijkse bloedsuikerchecks uit te voeren en regelmatig op controle te gaan voor bijvoorbeeld de ogen of nieren. Begrip van de ziekte en bekend zijn met de orale manifestaties ervan helpen niet alleen de mondgezondheid van diabetici verbeteren, maar ook hun kwaliteit van leven.

Meer specifiek kunnen tandartsen letten op effecten van diabetes in de orofaryngiale regio. Tandartsen zien hun patiënten op regelmatige basis en kunnen daarmee een belangrijke rol spelen in vroegdiagnose van de ziekte of complicaties daarvan. Het is daarvoor van belang dat ze de medische geschiedenis van de patiënt goed kennen en vastleggen in hun dossier. Wanneer een tandarts een vermoeden heeft dat de patiënt diabetes heeft of gevolgen van de ziekte ondervindt, kan hij de patiënt doorsturen naar de huisarts voor verdere diagnose.

Tandartsen kunnen patiënten gemakkelijker bereiken door de periodieke (preventieve) controles. Dit geeft hen de mogelijkheid patiënten al te spreken voordat zij de ziekte ontwikkelen. Ook brengen ze vaak meer tijd met een patiënt door dan andere zorgverleners, wat het mogelijk maakt educatie- en interventiemethoden in te zetten en patiënten te adviseren over het behouden van een goede mondgezondheid en het volgen van een gezond dieet. Tandartsen kunnen optimale parodontale zorg leveren aan patiënten met diabetes en in de gaten houden of meer symptomen van de ziekte zich voordoen en verdere (tandheelkundige) zorg nodig is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement