DT News - Netherlands - Betalen voor wachtkamermuziek mogelijk verleden tijd

Search Dental Tribune

Betalen voor wachtkamermuziek mogelijk verleden tijd

Marieke Epping

Marieke Epping

wo. 1 oktober 2014

Bewaar

HEEMSTEDE – De rekeningen die Buma/Sena aan tandartspraktijken stuurt voor het draaien van muziek in de wachtkamer, hebben mogelijk geen wettelijke basis. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat oordeelde dat een Italiaanse tandarts hiervoor geen vergoeding verschuldigd was.

Buma/Sena treedt op als collectieve auteursrechtbeheerder, voornamelijk voor musici. De organisatie stuurt tandartsen een vergoeding voor het draaien van muziek in de wachtkamer, op grond van ‘het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal’. Het Europese Hof oordeelde echter dat het bij een wachtruimte in een tandartspraktijk gaat om een beperkt aantal personen die de muziek horen in een besloten omgeving. Bovendien heeft de tandarts geen winstoogmerk met het draaien van de muziek. Er is daarmee geen sprake van ‘openbaarmaking’ in wettelijke zin.

Een Nederlandse tandarts besloot op basis van deze uitspraak zijn vordering van Buma/Sena niet meer te betalen, waarop de organisatie de man dagvaardde. De tandarts vroeg hierop de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) om juridische bijstand. De ANT ging in op zijn verzoek, ook om duidelijkheid voor de beroepsgroep te verkrijgen.

Recent bleek dat Buma/Sena de rechtszaak tegen de Nederlandse tandarts toch intrekt. Dat heeft als consequentie dat de tandarts de vordering niet hoeft te betalen, wat mogelijk jurisprudentie schept voor andere tandartsen. Rob Maaswinkel, directeur van de ANT, denkt dat de terugtrekking van Buma/Sena positief is voor Nederlandse tandartsen. “Het is niet duidelijk of Buma/Sena zich door de uitspraak van het Europese Hof op andere gedachten heeft laten brengen. Wel lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de organisatie het niet aandurfde een Nederlandse rechter hier uitspraak over te laten doen. Daaruit leid ik af dat de Europese uitspraak ook voor Nederlandse tandartsen van toepassing kan zijn.” Daar kunnen zij hun voordeel mee doen, volgens Maaswinkel: “Ik geef tandartsen in overweging, wanneer zij voldoen aan de in de uitspraak genoemde voorwaarden (beperkt aantal personen, besloten omgeving, geen winstoogmerk – red.), de facturen van Buma/Sena niet langer te voldoen.”

Andere tandartsorganisaties hebben zich nog niet aangesloten bij de oproep van de ANT. Aangezien het Europese Hof van Justitie het hoogste beslissingsorgaan is binnen het auteursrecht, lijkt het voor Nederlandse tandartsen aantrekkelijk de oproep van de ANT te volgen en de vorderingen van Buma/Sena te negeren.
(bron: ANT)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement