DT News - Netherlands - Nederlanders mijden tandarts vanwege hoge kosten of angst

Search Dental Tribune

Nederlanders mijden tandarts vanwege hoge kosten of angst

(foto: Canva/AndreyPopov)
Redactie Dental Tribune Nederland

Redactie Dental Tribune Nederland

ma. 20 juni 2022

Bewaar

UTRECHT – Bijna 1 op de 10 Nederlanders heeft de afgelopen twee jaar geen tandartspraktijk bezocht, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder een kleine 10.000 panelleden. Ze geven aan de mondzorg te mijden door hoge kosten, angst voor de tandarts of angst voor een coronabesmetting.

Om schadelijke gevolgen in de toekomst te voorkomen, pleit de Patiëntenfederatie voor een nationaal onderzoek vanuit VWS naar tandartsbezoek. Het is belangrijk om goed in kaart te brengen om welke groepen het gaat en wat de belemmeringen zijn. Deze patiënten kunnen in de toekomst te maken krijgen met problemen met het gebit, met zwaardere behandelingen en oplopende kosten. Als de redenen om de tandarts te mijden duidelijk zijn, kan de overheid hier iets aan doen, aldus de federatie.

Werkelijke aantallen hoger

Er is een tendens gaande dat een steeds grotere groep mensen geen mondzorg geniet. Jan Benedictus, programmamanager bij de Patiëntenfederatie: “Die tendens is al eerder gebleken, dus dit onderzoek is deels een bevestiging van wat we al weten.” De federatie denkt dat het werkelijke aantal mensen dat de mondzorgpraktijk niet bezoekt hoger ligt dan uit het onderzoek blijkt. Vermoedelijk doen mensen die niet naar de praktijk komen ook minder snel mee aan een onderzoek naar tandartsbezoek.

Van de mensen die niet naar de tandarts gaan, doet 29 procent dit om financiële redenen. Het zou kunnen dat dit percentage in werkelijkheid hoger is dan gemeten. “Toegeven dat je door de kosten niet naar de tandarts gaat kan beschamend zijn voor mensen. Ik kan me voorstellen dat ze dan eerder een excuus aangeven zoals corona of angst,” aldus Benedictus.

Mondzorg in het basispakket

Als de kosten het grootste probleem zijn, is de mondzorg terug in het basispakket opnemen dan een mogelijke oplossing? Benedictus: “Misschien, maar ik vraag me af of dat een oplossing is voor mensen met een krappe portemonnee. Het eigen risico speelt nog mee, waardoor het een te grote stap kan blijven om naar de tandarts te gaan. We moeten eerst weten bij welke groepen de financiële drempel zich voordoet. Zijn dit vooral mensen met chronische aandoeningen of ook anderen? Je kan als oplossing ook denken aan een klein basispakket mondzorg speciaal voor mensen met een minimaal inkomen.”

(bron: Patiëntenfederatie Nederland)

 

 

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement