Nederlander vaker naar tandarts

Search Dental Tribune

Nederlander vaker naar tandarts

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Willianne Kamerbeek

By Willianne Kamerbeek

do. 24 maart 2011

save

AMSTERDAM - De afgelopen dertig jaar is het aantal bezoeken aan huisarts, tandarts en fysiotherapeut aanzienlijk toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal mensen dat minstens eenmaal per jaar de huisarts bezoekt steeg van 70% in 1981 tot 74% in 2009. Tandartsenbezoek nam nog veel sterker toe: in 1981 bezocht 62% van de Nederlandse bevolking de tandarts, tegenover 78% in 2009. Overigens is dit percentage sinds 2000 nagenoeg hetzelfde gebleven. Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders meer naar de fysiotherapeut gaan en dat medicijngebruik is toegenomen.
De belangrijkste verklaring voor de stijging is dat Nederlanders hun gezondheid belangrijker zijn gaan vinden, aldus het CBS. De toename hangt tevens samen met de vergrijzing van de bevolking.
  

Bron: CBS
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement