80% Nederlanders bezoekt jaarlijks tandarts

Search Dental Tribune

80% Nederlanders bezoekt jaarlijks tandarts

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ben Adriaanse

By Ben Adriaanse

di. 2 juli 2013

save

DEN HAAG – Bijna acht op de tien Nederlanders bezoekt minstens eenmaal per jaar de tandarts. Dat blijkt uit recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huisarts is net iets minder populair: die wordt door ruim zeven op de tien Nederlanders jaarlijks bezocht.

Hoewel – rekening houdend met de vergrijzing – het aantal Nederlanders dat jaarlijks een bezoek brengt aan de huisarts brengt sinds 2002 licht gedaald is, bleef het aantal Nederlanders dat jaarlijks de tandarts bezoekt min of meer stabiel. In totaal werd de tandarts in 2012 ruim 38 miljoen keer geconsulteerd. In twee derde van de bezoeken ging het om een periodieke controle. De overige bezoeken bestonden uit uitgebreidere behandelingen als het vullen van gaatjes, extracties en kroon- of brugwerk.

Meer vrouwen brengen een bezoek aan de tandarts dan mannen. Dit geldt vooral voor de leeftijdsgroep 30-50 jaar. Kinderen gaan doorgaans vanaf vierjarige leeftijd regelmatig naar de tandarts. Vanaf 55-jarige leeftijd loopt het tandartsbezoek terug en van de 75-plussers gaat slechts 45% nog naar de tandarts. Deze afname komt doordat zij vaker prothesen hebben.

Aan de huisarts brengen juist 80-plussers en kinderen ónder de vier jaar het frequentst een bezoek. Jongeren van 4 tot 16 jaar hebben het minst vaak contact met de huisarts. Vrouwen (77%) komen meer bij de huisarts dan mannen (66%). De Nederlander bezoekt de huisarts gemiddeld iets meer dan vier keer per jaar (vrouwen 4,9 en mannen 3,4 maal per jaar).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement