Dental Tribune Netherlands

Nederlanders belonen tandarts met een 8

November 27, 2019

DEN HAAG – Nederlanders zijn tevreden over hun zorgverleners. Dat blijkt uit het onderzoek Belevingen 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De fysiotherapeut en tandarts kregen met respectievelijk een 8,1 en 8,0 de hoogste cijfers. De huisarts, psycholoog, psychiater en psychotherapeut werden beloond met een 7,8.

De fysiotherapeut kreeg het hoogste cijfer, terwijl de tandarts vaker werd bezocht. In de Gezondheidsenquête van 2018 gaven 8 op de 10 volwassenen van 18 jaar of ouder aan in 2018 naar de tandarts te zijn geweest. Dat waren meer jongeren dan ouderen, een beeld dat bij huisartsen en fysiotherapeuten net andersom is. Zowel jongeren als ouderen zijn gemiddeld even tevreden over de tandarts. Alleen 65- tot 75-jarigen geven hun tandarts een iets hogere waardering.

Het bezoek aan de tandarts is onder Nederlanders met een niet-westerse achtergrond lager dan onder degenen met een Nederlandse of westerse achtergrond. Volgens onderzoekers speelt het gemiddeld lagere inkomen van niet-westerse Nederlanders daarbij een rol. Ook geven mensen met een niet-westerse achtergrond zorgverleners – waaronder de tandarts – een lager rapportcijfer.

Onderzoekers merken op dat tandartskosten niet of slechts voor een deel vanuit de basisverzekering worden vergoed. Mensen met een laag inkomen bezoeken de tandarts minder dan mensen met een hoog inkomen. Op basis van dit onderzoek kon de relatie tussen vergoeding van kosten uit de zorgverzekering en verschillen in bezoek aan zorgverleners naar inkomen niet worden onderzocht. Wel blijkt dat de tandarts minder gewaardeerd wordt door mensen met een laag inkomen. Dezelfde verschillen zijn zichtbaar tussen hoog- en middelbaar opgeleiden en lager opgeleiden. Eerstgenoemden hebben met respectievelijk 87% en 82% meer contact met de tandarts dan laagopgeleiden (68%) en zijn meer tevreden over het contact.

Er werden overigens niet alleen hoge cijfers gegeven. 3% van de volwassenen die in 2018 de tandarts bezocht, gaf een onvoldoende. De belangrijkste reden hiervoor is ontevredenheid over de behandeling of het resultaat van de behandeling. Andere genoemde redenen zijn: de behandeling was te duur, het duurde te lang voordat de tandarts tijd had, contact met steeds een andere tandarts en gebrekkige communicatie.

(bron: CBS, KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 8, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International