Capaciteitsrapport Panteia: meer opleidingsplaatsen Tandheelkunde nodig

Search Dental Tribune

Capaciteitsrapport Panteia: meer opleidingsplaatsen Tandheelkunde nodig

Tessa Vogelaar

Tessa Vogelaar

di. 3 juli 2018

Bewaar

DEN HAAG - Het aantal opleidingsplaatsen voor Tandheelkunde moet worden uitgebreid van 259 (2017) naar 390. Dat staat in het eindrapport van het onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg, dat minister voor Medische Zorg Bruno Bruins 29 juni aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Omdat het Capaciteitsorgaan en NIVEL kritische kanttekeningen bij het rapport van onderzoeksbureau Panteia plaatsen, wil Bruins dat het Capaciteitsorgaan nader onderzoek gaat doen.

Voor Mondzorgkunde wordt geadviseerd het aantal opleidingsplaatsen, 326 in 2017, gelijk te houden. Panteia noemt daarvoor als reden dat ‘de toekomstige werkgelegenheidsgroei ten opzichte van de afgelopen vijf jaar ook kan afvlakken’, wat volgens de onderzoekers direct van invloed zal zijn op de zorgvraag voor mondhygiënisten.

In het rapport ontbreekt het antwoord op de relevante vraag hoe eventuele taakherschikking van invloed is op de benodigde capaciteit in het mondzorgveld. “Om hier een helder antwoord op te kunnen geven, moet een eenduidige invulling van het concept taakherschikking bestaan. Dat ontbreekt op dit moment,” schrijft Panteia in haar conclusie.

In Bruins’ begeleidende brief aan de Kamer, schrijft hij dat de vragen met betrekking tot de kwaliteit van het onderzoek, die rezen bij ‘belangrijke veldpartij ANT’, reden is geweest om het conceptrapport voor te leggen aan gevestigde experts, Capaciteitsorgaan/NIVEL en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Capaciteitsorgaan en NIVEL oordeelden dat in het onderzoek belangrijke scenario’s misten en dat gehanteerde percentages zonder duidelijke reden afwijken. Gezien de kritische kanttekeningen wil Bruins nu ‘samen met zijn collega van OCW nader onderzoek laten doen door het Capaciteitsorgaan’.

Beroepsverenigingen steunen advies
Beroepsvereniging KNMT ziet in de aanbeveling van Panteia ‘de bevestiging van haar jarenlange pleidooi om meer tandartsen op te leiden’, zo valt op haar website te lezen. De beroepsvereniging laat verder weten er bij de minister op te zullen aandringen dat het aanvullende onderzoek van het Capaciteitsorgaan niet mag leiden tot uitstel van de beslissing tot verruiming van de opleidingscapaciteit.

De ANT is blij met de aanbevelingen en hoopt eveneens dat een nieuwe onderzoek door VWS niet voor vertraging zal zorgen. “Dit is het derde rapport dat hamert op extra tandartsen, maar VWS wil nu het Capaciteitsorgaan een nieuw, vierde onderzoek laten doen. We zeggen: stop met treuzelen en geldverspilling en start met opleiden,” aldus ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes.

NVM-mondhygiënisten laat aan Dental Tribune weten eveneens achter het advies te staan om meer tandartsen op te leiden, maar vindt het daarnaast noodzakelijk dat ook de opleidingsplaatsen voor de opleiding Mondzorgkunde verruimd worden. De beroepsvereniging zegt voorstander te zijn van een mondzorg die meer preventief is ingericht en het belangrijk te vinden dat cliënten zowel een beroep kunnen doen op de mondhygiënist als de tandarts.

NVM-voorzitter Manon van Splunter-Schneider: "Dit betekent vanzelfsprekend dat dan van beide mondzorgverleners voldoende capaciteit moet zijn. In het rapport wordt aandacht geschonken aan de preventieve mondzorg en latente zorgvraag van jeugd, en ouderen die zorgafhankelijk zijn geworden en thuiswonend zijn. De noodzaak van preventieve mondzorg wordt daarmee benadrukt. Ondanks deze noodzaak wordt niet geadviseerd het aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding Mondzorgkunde te verruimen."

De mondhygiënisten noemen het verder logisch dat gezien de bezwaren vanuit het Capaciteitsorgaan, NIVEL en het CBS een vervolgonderzoek zal plaatsvinden. "Wij gaan ervan uit dat het effect van taakherschikking en meer inzet op preventie daarin zal worden meegenomen," aldus Van Splunter-Schneider.

Zorgen kaakchirurgen
Ook de Nederlandse Vereniging van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) is  voorstander van meer opleidingsplekken voor tandartsen. De kaakchirurgen melden dat zij de gevolgen van ‘het snel toenemende tandartsentekort’ in hun dagelijkse praktijk ervaren en zich hierover zorgen maken.

Volgens de NVMKA lopen de wachttijden voor kaakchirurgische zorg in ziekenhuizen snel op. Ook komen patiënten steeds vaker via een verwijzing van de huisarts bij de kaakchirurg, omdat er niet direct plek is bij een tandarts of omdat mensen zo lang niet naar de tandarts zijn geweest dat een reguliere behandeling niet meer voldoet. Wanneer er geen actie wordt ondernomen tegen het tandartsentekort, kan dit de publieke mondgezondheid schaden, aldus de kaakchirurgen.
(bron: VWS/ Medicalfacts/KNMT/NVKMA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement