Bruins houdt koers: taakherschikking gaat door

Search Dental Tribune

Bruins houdt koers: taakherschikking gaat door

Dental Tribune International

Dental Tribune International

vr. 4 mei 2018

Bewaar

UTRECHT – Nog voor de zomer gaat minister van Medische Zorg Bruno Bruins het taakherschikkingsexperiment in gang zetten. Dat heeft hij per brief aan de KNMT laten weten. De beroepsvereniging laat op haar website weten verbaasd te zijn dat de minister het onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg niet afwacht.

In de brief, op de website van de KNMT in te zien, stelt Bruins dat hij de KNMT en andere beroepsverenigingen de mogelijkheid heeft gegeven om uiterlijk 20 april met een alternatief te komen voor het taakherschikkingsexperiment. ANT en NVM-Mondhygiënisten waren echter niet bereid op een uitnodiging tot gesprek met de KNMT in te gaan, meldt laatstgenoemde op haar site. Omdat er geen compromis is gekomen zet de minister de taakherschikking, in de vorm zoals hij deze eerder aankondigde, door.

“De AMvB zal voor het zomerreces (start 6 juli 2018) worden voorgehangen bij de Tweede Kamer. Tot slot zal de AMvB voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State,” schrijft Bruins. De minister benadrukt tot slot dat het experiment geëvalueerd zal worden en dat input van de KNMT daarbij zeer welkom is. “Ik hoop dan ook dat ik daarbij op uw medewerking kan rekenen, zodat aan het einde van het experiment een weloverwogen besluit kan worden genomen over het al of niet (of deels) definitief opnemen van de zelfstandige bevoegdheid van mondhygiënisten in de Wet BIG,” besluit Bruins zijn brief.

De KNMT verbaast zich erover dat de minister niet eerst de uitkomsten van het onderzoek naar de benodigde capaciteit in de mondzorg afwacht. Dat onderzoek wordt momenteel nog uitgevoerd. De beroepsvereniging laat weten met Kamerleden in gesprek te blijven om alsnog over te gaan tot een experiment waar de KNMT wel achter staat. De belangrijkste speerpunten daarin zijn het centraal zetten van het belang van de patiënt en de kwaliteit van mondzorg.

Bruins gaf begin dit jaar onverwacht snel groen licht voor grotere zelfstandige bevoegdheid voor mondhygiënisten. De minister wil in 2020 starten met een vijfjarig experiment, waarbij mondhygiënisten volledig zelfstandig lokale anesthesie mogen toepassen en primaire caviteiten mogen indiceren en behandelen. Ook mogen zij röntgenfoto’s gaan maken en solo- en bitewingopnamen beoordelen. Opvallend is dat de zelfstandige bevoegdheden alleen zullen gelden voor mondhygiënisten die de nieuwe, vier jaar durende Mondzorgkunde-opleiding hebben gevolgd, iets waar NVM-Mondhygiënisten teleurgesteld over was. Beroepsverenigingen KNMT en ANT hameren erop dat de taakherschikking in deze vorm geen goed idee is en krijgen bijval van onder meer ACTA en Radboudumc.
(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement