DT News - Netherlands - Column Richard Mastwijk: Brengt AI de oplossing?

Search Dental Tribune

Column Richard Mastwijk: Brengt AI de oplossing?

Foto: (Canva/Natali_Mis)
Richard Mastwijk

Richard Mastwijk

wo. 3 mei 2023

Bewaar

Nadat ik al tijden de vervanging van mijn privé-computer had uitgesteld, was onlangs toch het moment aangebroken dat deze echt aan vervanging toe was. Het alternatief zou zijn geweest om een uurtje eerder op te staan, mijn computer alvast op te starten en dan nog even terug in bed. Het oude apparaat had inmiddels wat meer tijd nodig om op te starten en stond pas na een aantal koppen koffie tot mijn beschikking.

Eindelijk aan het werk. Dat uitstellen heeft natuurlijk niet direct te maken met de kosten van een nieuwe computer, maar met name met het ongemak van nieuwe accounts aanmaken, nieuwe wachtwoorden bedenken en alles wat er met een nieuwe computer en de daarmee samenhangende software gepaard gaat.

Deze aversie kan en mag natuurlijk niet leiden tot het niet adequaat kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. Toch lijkt die vanzelfsprekendheid niet voor alle partijen op te gaan. Neemt u bijvoorbeeld de Belastingdienst. In een interview van het Financieel Dagblad met de directeur-generaal Peter Smink van deze Belastingdienst viel op te maken dat de systemen aldaar ernstig zijn verouderd. Dat schijnt met name te gelden voor de programmatuur die de btw en de inkomstenbelasting aanstuurt. Dat is ook geen vreemd gegeven als je weet dat de software voor de btw al meer dan veertig jaar oud is. Het bizarre aan dit verhaal is dat staatsecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij de Tweede Kamer heeft gevraagd om de eerstkomende jaren geen veranderingen meer door te voeren in de belastingwetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de hele aanpassing van de belastingheffing in Box 3. Het vervangen van een fictieve heffing naar een (on)gerealiseerd rendement op het vermogen in Box 3 is om die reden niet voor 2026 te verwachten. En inmiddels lijkt ook dat jaar niet te worden gehaald.

Een en ander staat toch wel in schril contrast met alle administratieve verplichtingen die u als zorgondernemer krijgt opgelegd. Voor 1 juni van een jaar uw jaarrekening deponeren bij het CIBG. Dit om de, naar mijn mening niet bestaande, fraude in de eerstelijnszorg te bestrijden, of de renseignering van de betalingen aan zzp’ers die als ondernemer in uw praktijk werkzaam zijn. Om alle cijfers voor 1 juni afgerond te hebben is eenvoudigweg niet de benodigde capaciteit voorhanden. Echter, alle structurele verzoeken die daarover worden ingediend bij de verschillende ministeries, worden eenvoudig afgewezen. U zorgt er maar voor dat u het personeel en de ICT-systemen klaar hebt staan om te voldoen aan uw verplichtingen.

Gelukkig is dit probleem maar van korte duur. In dezelfde krant viel te lezen dat Artificial Intelligence (AI) ons al het werk uit handen zal gaan nemen. Ongeveer een kwart van alle arbeid wordt geautomatiseerd, waarbij met name in de administratieve hoek de klappen gaan vallen. Misschien worden hiermee alle problemen van overheid en zorgverleners opgelost. Maar eerst zien en dan geloven.

 

Richard Mastwijk
van helder consultancy

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement