Column Richard Mastwijk: Wie neemt de regie?

Search Dental Tribune

Column Richard Mastwijk: Wie neemt de regie?

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Foto: (Canva/Elnur)
Richard Mastwijk

By Richard Mastwijk

di. 27 september 2022

save

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb steeds meer het gevoel te leven in een chaotische wereld. Er is geen energie beschikbaar, of niet tegen een voor iedereen goed te betalen prijs. Er is een stikstofprobleem, waarbij de verschillende ‘deskundigen’ elkaar tegenspreken en boeren worden geraakt in hun bestaansrecht. En dan zijn er natuurlijk de toenemende tekorten aan ongeveer alles. Personeel, huizen, opvangplekken en ga zo maar door. Maar vooral is er een tekort aan visie en daadkracht!

Binnen onze volksvertegenwoordiging zien we, als gevolg van alle afsplitsingen en nieuwe aan de maatschappelijke emoties appellerende partijen, een steeds grotere diversiteit aan stromingen ontstaan. Mede door de vele one-issuepartijen wordt het bijna onmogelijk om deze visie en daadkracht te realiseren en de problemen daadwerkelijk te lijf te gaan. Het blijft voor mijn gevoel het betere ‘pappen en nathouden’.

Nu ben ik zeker niet van plan om me bij deze ontwikkeling aan te sluiten en ook een nieuwe partij op te richten. Geenzins. Wel heb ik behoefte aan meer regie op mijn werkterrein. Ook op dat terrein mist het soms aan regie en schiet het soms alle kanten uit. Nu zal ik u in deze column niet lastigvallen met problemen met de Wet DBA of de ontwikkelingen binnen box 2 en 3. Daar zal ik zeker in het najaar nog op inhaken. Waar ik op doel is het ontbreken van een richtlijn bij het vaststellen van de waarde van een tandartspraktijk. Aangezien de beroepsvereniging, de KNMT, daar geen richtlijn meer voor geeft, is er een wat diffuus en uiteenlopend beeld ontstaan van deze vaststelling. De groep van oudsher betrokken adviseurs wordt in toenemende mate geconfronteerd met c.q. overvleugeld door de ‘cowboys’ uit de wereld van de Mergers & Acquisitions. Met stijgende verbazing kijk ik naar het gebrek aan kennis van deze mensen over de mondzorg en de vaak buitenproportionele tarieven die zij in rekening brengen. Aspirant verkopers wordt daarbij een enorme worst voorgehouden, die een zeker realisme ontbeert. Helaas is een deel van de aspiranten daar gevoelig voor. Voor jonge tandartsen, die nog als zelfstandige een eigen praktijk ambiëren, betekent dit dat het schier onmogelijk wordt gemaakt een praktijk over te nemen. Of wordt met het nodige kunst- en vliegwerk een praktijk overgenomen, onder het nemen van veel te grote risico’s. Naar mijn vaste overtuiging zou er vanuit de voor de mondzorg relevante organisaties stelling genomen moeten worden tegen deze uitwassen. Helaas is dat tot nu toe, om op zich legitieme redenen, uitgebleven. Om hier niet in te berusten, ben ik samen met de ’van oudsher betrokken adviseurs’ een initiatief gestart om te komen tot een eerlijke manier van waardering. Misschien kunnen wij voor een klein stukje de regie nemen en de chaos op dit onderdeel een klein beetje verminderen.

Richard Mastwijk is consultant en partner bij van helder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement